Omnivera wil snel starten met bouw Gezondheidscentrum

H'VELD-G'DAM Omnivera wil zo snel mogelijk starten met de bouw van het gezondheidscentrum aan de Stationsstraat. Daarvoor moet het plan wel gewijzigd worden. De zorgwoningen die in het oorspronkelijke plan in de eerste fase zouden worden gebouwd komen te vervallen. In plaats daarvan moet er een meer op maat gesneden woonzorgconcept komen waar pas in de tweede fase mee begonnen wordt.

In het wijzigingsvoornemen dat Omnivera heeft voorgelegd aan de gemeente stelt de woningcorporatie voor te bouwen in fasen, waarbij de eerste fase bestaat uit het gezondheidscentrum. De woningcorporatie wil de zorgwoningen die in eerdere plannen in de eerste fase gebouwd zouden worden, vervangen door een meer op maat gesneden woonzorgconcept dat in de tweede fase kan worden ontwikkeld. In de tweede fase wil Omnivera GWZ, in nauwe samenwerking met de gemeente, zoeken naar zorgleveranciers of groepen inwoners die vanwege een specifieke zorgvraag in CPO-verband (collectief Particulier Opdrachtgeverschap) dit bouwproject realiseren. Omnivera GWZ denkt daarmee beter in te kunnen spelen op de huidige ontwikkelingen op woonzorggebied.

Omnivera GWZ wil ook in de nieuwe situatie zo snel mogelijk het geplande gezondheidscentrum realiseren, niet in het minst vanwege de maatschappelijke waarde ervan. Het centrum voorziet onder andere in een apotheek, een fysiopraktijk en een huisartsenpraktijk, en dat alles onder één dak.

De woningcorporatie heeft de gemeente inmiddels op de hoogte gebracht van de gewijzigde voornemens. De gemeente bekijkt die nu, en komt daarna met een reactie.

In deze fase heeft Omnivera GWZ nog geen volledig uitgewerkt bouwplan en nog geen gewijzigde omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente. Alvorens daarmee verder te gaan wacht Omnivera GWZ eerst de reactie van de gemeente af.