• BDUmedia

Ondertekening maritieme opleidingsroute vmbo-mbo

H'VELD-G'DAM Op donderdag 20 juni tekenen de gemeente Hardinxveld-Giessendam en de onderwijsinstellingen Gilde Vakcollege Techniek (vmbo), STC Group (vmbo, mbo en hbo) en ROC Da Vinci College (mbo) een overeenkomst gericht op het gezamenlijk realiseren van een doorlopende leerlijn van vmbo naar mbo en waar mogelijk hbo voor iedereen die aan de slag wil in de maritieme techindustrie in de regio Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam en Werkendam. Naast regulier onderwijs gericht op de maritieme markt, zullen er ook modulaire om-, her- en bijscholingsprogramma's worden ontwikkeld voor het opleiden van huidige werknemers van de maritieme-techbedrijven.

De opleidingsroute kwam tot stand onder aanvoering van de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Wethouder Jan Nederveen nam in 2018 deze portefeuille over van voormalig wethouder Benhard van Houwelingen, die medio 2017 het initiatief nam een werkgroep te starten gericht op maritiem onderwijs in de regio. De gemeente betrok de drie onderwijsinstellingen en zorgde voor participatie vanuit het bedrijfsleven. Binnen de werkgroep is het werkveld vertegenwoordigd door Bouwmensen Zuid-Holland Zuid, het bedrijvencluster Werkendam Maritime Industries, Holland Shipyards Group, Den Breejen Shipyard, Damen Shipyards Hardinxveld en Neptune Marine. Met het ondertekenen van de intentieovereenkomst committeren de onderwijsinstellingen en de maritieme ondernemingen zich aan de onderwijsplannen voor de regio.

Voorafgaand aan de ondertekening van de overeenkomst hebben partijen verkennende gesprekken gevoerd over de benodigde samenwerkingsvormen. Dankzij de bereidheid tot het uitwisselen van kennis, wederzijdse ondersteuning bij onderwijsrealisatie en het ter beschikking stellen van lesmiddelen, locaties, materieel, projectbegeleiding en stageplaatsen door regionale bedrijven, is een maritieme opleidingsroute als deze mogelijk. De gemeenten in de regio zijn er trots op dat het vanaf 2020 voor vmbo-leerlingen uit de regio nog makkelijker wordt om door te stromen naar een mbo-vervolgopleiding die hen voorbereidt op een carrière in de maritieme-techsector.

Gilde Vakcollege Techniek start in het schooljaar 2020-2021 met de vmbo-opleiding PIE-Maritiem en Techniek. De vmbo-school doet dit in samenwerking met STC Group uit Rotterdam. In de reguliere technieklessen van klas 1 en 2 worden maritieme leeropdrachten verwerkt, zodat leerlingen al vroeg in hun middelbareschooltijd kunnen kennismaken met het maritieme vakgebied. In de overgang naar klas 3 kiezen de vmbo-leerlingen een studierichting. Wanneer het maritieme vakgebied aanspreekt, hebben zij de optie om de reguliere PIE-opleiding te kiezen waarin keuzedelen vanuit het vmbo-profiel Maritiem en Techniek aangeboden worden. Gilde Vakcollege Techniek ontwikkelt deze keuzedelen in samenwerking met het STC. Leerlingen die deze route bewandelen behalen een vmbo-diploma PIE met een plusdocument Maritiem en Techniek.

Om de doorstroom naar het mbo te realiseren, heeft Gilde Vakcollege Techniek de samenwerking met ROC Da Vinci College gezocht. Er starten bbl-opleidingen Scheepsmetaalbewerker/Scheepsbouwer in het schooljaar 2020-2021, deze vinden plaats onder de verantwoordelijkheid van het Da Vinci College. Het betreft een leer-werkroute op niveau 2 of 3, waarnaar Gilde-leerlingen probleemloos kunnen doorstromen. Zij werken in deze opleiding vier dagen per week bij een regionaal bedrijf en krijgen één dag per week lessen op de locatie van Gilde Vakcollege Techniek in Gorinchem. Leerlingen van buiten deze school en leerlingen die een bol-opleiding willen volgen, hebben de mogelijkheid om diverse specialistische mbo-opleidingen te volgen bij Da Vinci College in Dordrecht en bij het STC in Rotterdam.