• Archief BDUmedia

Onderzoek naar stemgedrag jongeren

Aanbevelingen om jongeren naar de stembus te krijgen

H'VELD-G'DAM Een communicatiestudente van de Avans Hogeschool Breda heeft haar adviesrapport aan de gemeente Hardinxveld-Giessendam aangeboden. In het rapport staan aanbevelingen voor de gemeente en politieke partijen om meer jongeren naar de stembus te krijgen.

De gemeente liet een communicatiestudente onderzoeken hoe de verkiezingsopkomst tijdens de gemeenteraadsverkiezingen verhoogd kan worden. De studente richtte zich daarbij op jongeren. Via een vragenlijst werden alle jongeren benaderd die op 21 maart 2018 tussen de 18 t/m 25 jaar waren. Iets meer dan 10% vulde de vragenlijst in.
Van de jongeren die de vragenlijst invulde geeft 93,6% aan gestemd te hebben. Burgemeester Dirk Heijkoop is blij met het onderzoek: ,,De vragenlijst is dus vooral ingevuld door jongeren die hebben gestemd, maar er staan genoeg bruikbare tips in voor ons als gemeente."

In het rapport staan aanbevelingen voor de gemeente. De eerste aanbeveling is om nog niet stemgerechtigde jongeren ruim voor de verkiezingen uitleg te geven. Burgemeester Dirk Heijkoop: ,,Opvallend vind ik dat 70.7% aangeeft nog nooit voorlichting te hebben gehad over gemeenteraadsverkiezingen. Het is interessant om te kijken of we jongeren voorlichting kunnen geven over gemeenteraadsverkiezingen voordat ze mogen stemmen."
De tweede aanbeveling is om in de openbare ruimte meer aandacht te vragen voor gemeenteraadsverkiezingen. ,,Elke aandacht voor de verkiezingen is goed, maar moet natuurlijk wel aansluiten bij jongeren," aldus burgemeester Heijkoop. Uit het onderzoek blijkt dat jongeren vooral via de stemwijzer en social media geïnformeerd worden over de gemeenteraadsverkiezingen.

In het rapport staan ook aanbevelingen voor de politieke partijen van de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Voor het onderzoek heeft de student gesproken met elke politieke partij die nu een vertegenwoordiging heeft in de huidige raad.