Onderzoek toetreding Drechtsteden krijgt vorm

H'VELD-G'DAM De gemeente Hardinxveld-Giessendam onderzoekt de meerwaarde van toetreding tot Drechtsteden. Dit wordt afgezet tegen de meerwaarde van

het aangaan van inkooprelaties met de gemeenten Molenwaard, Giessenlanden en/of Gorinchem. De gemeenteraad maakt een keuze op 2 juli.

Nu de Drechtraad én alle gemeenteraden van de Drechtsteden positief hebben gereageerd op het verzoek van de gemeente Hardinxveld-Giessendam om een gezamenlijk onderzoek te doen naar de vraag of en hoe de gemeente kan toetreden tot de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden, kan dit onderzoek daadwerkelijk starten. De gemeente Hardinxveld-Giessendam onderzoekt daarnaast wat het inkopen van diensten bij de gemeenten Molenwaard, Giessenlanden en/of Gorinchem zou kunnen betekenen.

De gevolgen van deze opties worden inzichtelijk gemaakt aan de hand van vier thema's: ambities ('inhoud'), wijze van besturen ('governance'), personeel en werkprocessen ('organisatie') en financiële gevolgen. Het college van B&W heeft BMC Advies uit Amersfoort opdracht gegeven het onderzoek naar de consequenties voor Hardinxveld-Giessendam uit te voeren. Ook de Drechtsteden onderzoeken vanuit eigen perspectief wat de meerwaarde is van toetreding van Hardinxveld-Giessendam tot hun gemeenschappelijke regeling.

De gemeenteraad heeft nadrukkelijk aandacht gevraagd voor betrokkenheid van de samenleving in het onderzoek. Daarom houdt de gemeente in april opnieuw bijeenkomsten met inwoners, ondernemers en organisaties. Ook komt er een burgerpeiling, in de vorm van een enquête.

De eerste resultaten staan 15 mei op papier. Met het oog op zorgvuldigheid komt er een extra check van deze onderzoeksresultaten ('validatietoets'). Daarna ontvangt de gemeenteraad de definitieve onderzoeksrapportage. Het Debat/Besluit hierover vindt plaats op donderdag 2 juli. Dan maken de gemeenteraadsleden een keuze uit een verzoek om toetreding tot Drechtsteden of het aangaan van inkooprelaties met buurgemeenten.

______________________________________________________________________