• Ward den Besten

'Onkruid loopt de spuigaten uit'

[Ingezonden brief: Afdeling groenonderhoud opgeheven?

Wat wonen we in een prachtig dorp met veel natuurschoon en recreatieve mogelijkheden. Wist u dat Hardinxveld-Giessendam het meest langgerekte lintdorp langs het water is? Daar zijn we met zijn allen trots op en dat willen heel graag zo houden. Toch?
 

Helaas… Veel inwoners die ik spreek klagen steen en been over het bar slechte onderhoud van ons groen, meerderen spreken er ronduit schande van en daar is ondergetekende er één van. Is sprake van nieuw beleid: natuurlijk verspreidend groen? Het zal meerdere burgers opgevallen zijn dat het onkruid op veel plaatsen in het dorp blijft staan waar uit de grond en tussen straatstenen vandaan kwam. Op meerdere plaatsen is het de meter in de hoogte gepasseerd. Hoeveel lokale lasten betalen wij ook alweer? Best veel. En waarvoor betalen we dat dan precies, in detail?
 

En, wat met mij ook anderen zal raken, ook de begraafplaats aan de Spindermolen/Kerkweg is helaas niet meer wat het was. Het lijkt wel of de inmiddels gepensioneerde 'meneer Bas' het onderhoud mee naar zijn nieuwe woonplaats verhuisde. Dit zie ik persoonlijk niet alleen als achterstallig onderhoud, maar ook als oneerbiedig! Voor het onderhoud van de begraafplaats en grond rondom graven moet flink betaald worden. Wat krijgen degenen van wie daar een dierbare rust daarvoor terug?

Omdat een representatief Hardinxveld-Giessendam mij na aan het hart gaat heb ik dit al meerdere keren gemeld, zelfs in een persoonlijk bericht aan burgemeester Heijkoop. Reactie? Niet. Niets, al weken, maanden niets. Ja, wel: steeds meer 'natuurlijk groen' c.q. onkruid in straten, bermen, steegjes, en op pleinen. Het wordt alsmaar smeriger omdat de veegwagen klaarblijkelijk een zeldzaamheid werd. Alle vuiligheid, van geplette kauwgom en sigarettenpeuken tot zelfs eetafval, die/dat door mensen achtergelaten wordt nestelt zich tussen de oerwoudjes van onkruid.

Dan heb ik het nog niet over de straatverlichting. Bijvoorbeeld al eens omhooggekeken naar de nieuwe lantaarnpalen in de Peulenstraat? Brr! Ook gemeld, zonder resultaat. Het zal ook geen zin hebben om te melden dat mij ter ore kwam dat na afloop van de Braderie op 15 juni jl. bewóners het plein voor het Rabo- annex Gezondheidscentrum met eigen handen schoon hebben gemaakt. Het plein ontdaan hebben van alle smerigheid, tot etensresten toe! Hoe dan? Wel, de veegwagen kwam al op het moment dat aan die kant van de Peulenstraat de kramen nog stonden. Daar veegde de veegwagen 'keurig' omheen. 

Naar mijn mening is dit alles Hardinxveld-Giessendam onwaardig en zeer zeker géén visitekaartje voor ons dorp! In vergelijking met omliggende gemeenten en Boven-Hardinxveld mogen wij niet eens echt mopperen over onze winkelcentrum en -straat op zich. Echter: van begin tot eind, inclusief de pleinen, alles is zó onverzorgd en op plaatsten zelfs smerig.

Het benieuwt mij of na het ter ogen komen van dit bericht wél adequaat beleid gemaakt én uitgevoerd wordt op dit punt. Dan nog, te triest voor woorden dat daar dan media-aandacht voor nódig was.

Pauline C. van Dijk


[Reactie gemeente:

De gemeente herkent zich deels in het beeld dat wordt geschetst. Omdat het groeiseizoen is, nemen planten en onkruid willekeurig en tegelijkertijd een groeispurt. We proberen dat, in samenwerking met Waardlanden zo snel en keurig mogelijk te bestrijden. We zijn op de hoogte dat onkruid op bepaalde plekken soms meer aanwezig is dan wenselijk. Als we een melding krijgen, proberen we daar prioriteit aan te geven en de bestrijding zo mogelijk bij te sturen.

Centrum

De braderie is een evenement van ondernemers en we vragen dan ook van de organisatoren om het vuil rondom hun kraam op te ruimen na afloop. Wel sturen we als gemeente nog veegwagens om er zeker van te zijn dat het centrum weer schoon achterblijft. De veegwagen krijgt instructie om te wachten totdat de kramen zijn opgeruimd. Er wordt zoveel mogelijk toegezien op de navolging hiervan.

Begraafplaats

We vinden het belangrijk dat de begraafplaats er verzorgd uitziet. Vier keer per jaar voeren wij daarom een inspectiecontrole uit op de begraafplaats en bijna elke dag loopt er iemand langs. Afgelopen inspectie was het meeste onderhoud in orde, maar voldeed het bladerafval, onkruid tussen beplanting en onkruid op verharding inderdaad niet aan onze kwaliteitseisen. We zijn daar nu verandering in aan het brengen.

Achtergrondinformatie bestrijding

De manier van onkruidbestrijding is enigszins veranderd. Omdat chemische middelenbestrijding niet meer toegestaan is, werkt Waardlanden nu mechanisch. Dat houdt in dat we mankracht en onkruidborstelmachines gebruiken om het groen op de verharding te onderhouden. Dit vergt meer inspanning en vraagt bijvoorbeeld van inwoners om hun auto te verplaatsten zodat de machine bij het onkruid kan komen. Het schema moet hier en daar nog worden aangepast. In samenwerking met Waardlanden passen we dit aan.