• import

'Onnodige onrust voorkomen'

H'VELD-G'DAM Burgemeester Dirk Heijkoop ziet het als zijn taak ,,onnodige onrust te voorkomen" en heeft om die reden inwoners niet geïnformeerd over de chloortreinen die sinds half mei over de Betuwelijn rijden. De burgemeester reageert daarmee op uitspraken van raadslid Robert Philippo die vindt dat veiligheidsrisico's onder de pet worden gehouden.

door Ward den Besten

,,Dagelijks passeren er vele transporten over de A15, de Merwede en de Betuwelijn met gevaarlijke stoffen binnen de wettelijke veiligheidsnormen'', stelt Heijkoop. ,,De chloortransporten brengen geen grotere risico's met zich dan de gevaarlijke stoffen die dagelijks door de regio worden vervoerd via weg, spoor en water. Het is dan ook niet gebruikelijk om de inwoners daarover te informeren.''

Volgens de burgemeester is de Betuweroute ,,zeer goed toegerust op het transport van gevaarlijke stoffen'' en de veiligste spoorroute van Nederland. ,, Hoewel de kans op een incident zeer klein is, zijn alle operationele hulpdiensten voorbereid op eventuele incidenten met het transport van chloor of het lossen ervan.''

Philippo noemde het vorige week ,,een grove schande'' dat de burgemeester inwoners en raadsleden niet vooraf heeft geïnformeerd over de chloortransporten. Volgens hem is het vervoer van gevaarlijke stoffen nooit zonder risico en hebben inwoners het recht om te weten wat er wordt vervoerd.