Ook dit jaar weer een Gondelvaart

GIESSEN-OUDEKERK Ook dit jaar wordt er weer een Gondelvaart gehouden in de Giessen. Dit grootste evenement op het water vindt dit jaar plaats op 10 september. Dat heeft de Oranjevereniging van Giessen Oudekerk vrijdag 29 januari besloten tijdens de druk bezochte ledenvergadering. Donderdag 17 maart komt er een uitgebreide informatie-avond in café Olt-Ghiessen over deze Gondelvaart. Er werd niet alleen vergaderd over de Gondelvaart. Er was ook tijd ingeruimd om afscheid te nemen van twee bestuursleden: Ron Klein Breteler en Ed de Kuijper. Beiden werden door de vergadering tot erelid verheven en Ed werd ook door leden van de Oranjebond gehuldigd voor meer dan 25 jaar bestuurslidmaatschap. De voorgedragen nieuwe leden Dirk-Jan de Kock en Marcel Roos werden in het bestuur gekozen.