Op zoek naar de ideale burgemeester

H'VELD-G'DAM 'Een mensen-mens'. 'betrokken bij de inwoners'. 'Christelijk'. 'Een lekker vent'. Zomaar een aantal 'eisen' waar de nieuwe burgemeester van Hardinxveld volgens de inwoners van het dorp aan moet voldoen.

Afgelopen zaterdag konden Hardinxvelders voor de eerste keer meepraten over de nieuwe burgemeester. De nieuwe burgemeerster in een woord. Dat was de vraag waar de inwoners antwoord op konden geven. Deze gesprekjes vonden plaats op Houweningenweer in Beneden-Hardinxveld en bij supermarkt Hoogvliet in Boven-Hardinxveld. Raadsleden waren bij deze ontmoetingen aanwezig en schreven de wensen van de burgers op en plaatsten deze op een groot bord. Ook raadsgriffier Annemarie van Vliet was aanwezig in Beneden en Boven-Hardinxveld. Op twitter sprak zei over een grote betrokkenheid van de Hardinxvelders. ,,Veel inbreng en ideeën over ons nieuwe burgemeester. Het bord is te klein!", twittert zij.

De inbreng van de burgers wordt door de vertrouwenscommissie gebruikt bij het opstellen van de profielschets van de neiwue burgemeester. Wim de Ruiter, voorzitter van de vertrouwenscommissie: ,,De burgemeester van Hardinxveld-Giessendam is er voor iedereen. Van jong tot oud. Daarom willen we zoveel mogelijk inwoners weten wat ze van de nieuwe burgemeester verwachten."

De twee acties die zaterdag plaatsvonden zijn de eersten in een reeks waarbij burgers kunnen laten weten wat zij van de nieuwe burgemeester verwachten. Ook hebben de Hardinxvelders een brief inclusief retourenvelop ontvangen waarmee ze hun wensen over de nieuwe burgervader bekend kunnen maken. Tijdens de raadsbijeenkomst De Ontmoeting op donderdag 17 maart, aanvang 19.30, kunnen inwoners ook hun mening geven. Tijdens vraaggesprekken willen de raadsleden graag de ideeën horen van de Hardinxvelders. Niet alleen inwoners worden betrkken bij het proces, ook bedrijven en instellingen worden uitgenodigd om mee te denken.

De profielschets wordt donderdag 7 april vastgesteld door de gemeenteraad. Met deze profielschets in de hand gaat de gemeente op zoek naar een nieuwe burgemeester. De benoeming van de burgemeester vindt in het najaar plaats.