• Het Kompas Hardinxveld-Giessendam.nl

Op zoek naar de mening van Hardinxveld

H'VELD-G'DAM Wat Vindt Hardinxveld?! is een nieuw initiatief om inwoners van Hardinxveld-Giessendam op een actieve manier te betrekken bij de lokale politiek. Als start willen de vier initiatiefnemers via een online enquête een beeld krijgen van de betrokkenheid van Hardinxvelders bij de lokale politiek. Op basis van de resultaten van deze enquête worden er verdere initiatieven gelanceerd die de samenwerking tussen de politiek en inwoners kunnen versterken.

Steeds meer mensen ervaren politiek vaak als een 'ver-van-mijn-bed' show en is er zelfs een groep mensen die helemaal niet gaat stemmen omdat ze het vertrouwen in de politiek al hebben verloren. 'Wat Vindt Hardinxveld?!' vraagt zich af of deze ontwikkeling ook in Hardinxveld plaatsvindt. Hoe betrokken is de Hardinxveldse burger en kunnen nieuwe vormen van besluitvorming helpen om vraagstukken op te lossen en voor deze oplossingen meer draagvlak te creëren? De groep, bestaande uit Henk de Bruijn, Martin Klomp, Frank de Wit en Jessica van der Plas, is momenteel druk bezig om te kijken naar nieuwe mogelijkheden op dit gebied, omdat zij denken dat het tijd is voor verandering. Ideeën over hackathons, challenges, pizzasessies en online discussieplatforms passeren de revue tijdens de brainstormavonden.

Initiatiefnemer Henk de Bruijn: ,,We willen beginnen met een eenvoudige online vragenlijst naar de betrokkenheid van de inwoners van Hardinxveld-Giessendam met de lokale politiek. De vragenlijst bestaat uit enkele stellingen en is binnen een minuut ingevuld. De uitslag geeft ons een beeld van de lokale politieke interesse en dient als nul-meting. Of ik veel respons verwacht? Liever niet, want ik heb een etentje beloofd aan de andere initiatiefnemers wanneer we boven de 1000 reacties uitkomen."

Op facebook.com/watvindthardinxveld kan de enquête worden ingevuld en kunnen de verschillende initiatieven en ontwikkelingen worden gevolgd.