• Simon Steinberger, Pixabay

Ingezonden: Het is nog niet te laat!

Hoe mooi was het om recentelijk een uitspraak van Dhr. Boerman in Het Kompas te lezen namelijk ,,dat de aanpak van de wateroverlast één van zijn mooiste projecten is geweest."

En eerlijk is eerlijk, ondanks dat het proces daartoe veel te lang heeft geduurd, het resultaat mag er zijn. Zijn uitspraak vulde mij als oud-bestuurslid van Bewonersvereniging Nieuweweg ook met een gevoel van trots.

Trots vanwege het feit dat zonder de vastberadenheid, - de vele creatieve ideeën en de steeds aanwezige bereidheid tot serieus overleg van bestuur en leden van onze bewonersvereniging dit resultaat er niet geweest zou zijn.

Je zou dan ook hopen en verwachten dat de in onze gemeente verantwoordelijke bestuurders lering ten goede uit dit proces en samenwerking hebben getrokken. Niets blijkt echter minder waar.

Net als politieke partijen, met hun gekozen vertegenwoordigers, geldt ook voor bewonersverenigingen met hun bestuur dat zij een groep mensen vertegenwoordigen en zich daarvoor inzetten. Het is dan ook van de zotte dat zoveel mogelijk individuele leden hun beklag zouden moeten doen bij de gemeente omdat klaarblijkelijk aantallen klachten meer gewicht in de schaal leggen dan klachten ingebracht door de vertegenwoordigers van deze leden.

Het voor "spek en bonen" mee laten spelen van actieve bewonersverenigingen, waaronder "De Coalitie" inzake project IJzergieterij, valt onder de noemer "minachting voor de democratie" en degradeert indirect de betreffende leden/inwoners tot enkel benodigd stemvee.

Daarom groot respect voor het stukje "Raadspraat-Tussenbalans" van Liny de Jager (PvdA) in Het Kompas van 29 januari. In heldere bewoording, wars van blabla-verhalen, stroopsmeren en zieltjes winnen, legt zij de vinger op de zere plek.

Het is "slechts" een tussenbalans dus …. het is nog niet te laat!

Ik zou zeggen: "neem een moment van schaamte en bezinning", sla de handen ineen en ga gezamenlijk met bewonersverenigingen op weg naar opnieuw een mooi eindresultaat.

Veel succes.

Dick van Horssen
Bewoner Nieuweweg