Oppositie en coalitie bereiken compromis over burgerpeiling

Ward den Besten

H'VELD-G'DAM De oppositiepartijen hebben afgedwongen dat de burgerenquête over mogelijke regionale samenwerkingsverbanden breder onder de Hardinxveldse bevolking wordt uitgezet. Donderdag leidde de uitvoering van de burgerpeiling tot een verhit debat, waarin de oppositie eiste dat alle inwoners de vragenlijst mogen invullen. In eerste instantie zou de enquête uitgezet worden onder 2200 inwoners. Burgemeester Roel Augusteijn maakte dinsdag bekend dat een compromis is bereikt. De helft van stemgerechtigd Hardinxveld mag zijn stem nu via dit middel laten horen: zo'n 7000 inwoners.

De oppositiepartijen CDA, ChristenUnie, PvdA en VVD lieten donderdag tijdens de opiniërende raadsvergadering De Ontmoeting hun onvrede over de uitvoering van de burgerenquête duidelijk merken. Onderzoekers van adviesbureau BMC lichtte donderdagavond de raad in over de huidige gang van zaken met betrekking tot de burgerpeiling.

Wat een rustige avond had moeten worden, verzandde echter al gauw in een verhitte discussie over de invulling van de burgerenquête. BMC-expert Hans Slooijer had zijn verhaal nog niet afgerond of de raad was al aan het steggelen over zijn toelichting. Het was PvdA-burgerraadslid Esmeralda Klomp die het vuur opende: ,,Kan niet de mening van alle burgers meegenomen worden in de burgerpeiling?''

Dat is technisch mogelijk, antwoordde Slooijer, ,,de afweging is alleen: wat levert het op ten opzichte van de kosten die worden gemaakt?'' Volgens hem is een steekproef van 2200 mensen betrouwbaar en representatief genoeg om een beeld te krijgen van heel Hardinxveld. Zelfs als daarvan slechts 374 mensen, de minimale respons die nodig is, reageren. Wel geeft hij toe dat de uitkomst betrouwbaarder wordt als er meer mensen meedoen. Al verwacht hij geen verschil in resultaat. Dat is ook hoe Augusteijn erover denkt: ,,Het gaat hier om nut en offer.''

Toch lijken de bijkomende kosten die gemaakt worden nu de helft van stemgerechtigd Hardinxveld de enquête mag invullen mee te vallen. Het gaat vooral om extra scan- en kopieerwerk. De oppositie is het niet te doen om een betrouwbaarder resultaat. In de woorden van VVD-voorman Martin van Rossum: ,,de kern was dat iedere inwoner zijn zegje mag doen.'' Volgens de oppositie staat dat ook zo in het raadsbesluit van december, toen akkoord werd gegaan met een burgerpeiling.

Toch is CDA-fractievoorzitter Wim de Ruiter tevreden met het compromis. ,,Er is nu beweging gekomen. Daarnaast vind ik het goed dat extra benadrukt wordt dat mensen die de enquête niet ontvangen, hun mening kunnen uiten via aankomende burgerbijeenkomsten.'' Die mening is ook Van Rossum toebedeeld. ,,Zoveel mogelijk mensen betrekken bij dit proces is altijd ons uitgangspunt geweest. De enquête nog verder verbreden is gezien het tijdsbestek niet meer haalbaar.''

Voor coalitiepartijen TAB en SGP waren de bijeenkomsten sowieso al reden genoeg om te stellen dat de mening van heel Hardinxveld wordt meegenomen. Daar komt nu meer nadruk op te liggen. Arjan Meerkerk, fractievoorzitter van SGP, zei donderdag dat een steekproef een goed apolitiek instrument is om de mening van de burgers te weten te komen. Door het aantal enquêteformulieren te verhogen naar 7000 blijft het een aselecte steekproef, waardoor de peiling niet direct beïnvloed kan worden door politieke spelletjes, laat het college weten. Iets waar ze voor vreesden als alle inwoners de brief in de bus zouden krijgen.

De burgerpeiling is onderdeel van het onderzoek naar toetreding tot de Drechtsteden of het inkopen van diensten bij omliggende gemeenten. Begin juli moet de raad over de uitkomsten beslissen. Daarvoor moet BMC al met onderzoeksresultaten komen. De burgerpeiling wordt op 30 maart uitgezet. De 7000 gelukkigen hebben vervolgens 2 weken de tijd om te reageren.