Oppositie tegen 'niet reëel voorstel'

College krijgt na verhit debat budget voor Drechtsteden

H'VELD-G'DAM Het college beschikt na een felle discussie in de gemeenteraad donderdag eindelijk over het geld dat het nodig heeft om de toetreding tot Drechtsteden van te bekostigen. 2,9 miljoen euro, het maximale bedrag dat vooraf werd ingeschat. Het besluit was tegen de zin van de oppositie. Die vreest dat de kosten weleens hoger gaan uitvallen dan wat het college nu schetst, mits dat al niet is gebeurd. Als de kosten in de toekomst verder uitlopen zijn wat betreft de oppositiepartijen de rapen gaar.

door Ward den Besten

De vergadering begon al met een valse start. Reden was de afwezigheid van de wethouders Benhard van Houwelingen en Trudy Baggerman. Zij waren nog op een afscheidsbijeenkomst voor de vertrekkende burgemeester van Dordt. De oppositie vond het onvoorstelbaar dat zij afwezig waren bij zo'n belangrijk onderwerp. De voorzitter schorste daarom de vergadering om die na drie kwartier weer aan te vangen in het bijzijn van de twee laatkomers.

Theo Boerman die met de burgemeester de verantwoordelijk portefeuillehouder is, begon met een toelichting op het meest recente kostenplaatje. ,,Er zijn op alle ontwikkelingen meer inzichten verkregen. En die ontwikkelingen zijn positief'', stak de wethouder van wal. Zo blijven de kosten nog altijd binnen de bandbreedtes die vooraf zijn vastgesteld en is tevens een bedrag van drie ton ingeruimd om risico's mee af te dekken.

Die positieve ontwikkelingen konden de pijnpunten echter niet verbloemen. De voortgang met betrekking tot Avres is er daar een van. Hoeveel het uittreden uit de gemeenschappelijke regeling moet kosten zijn de meningen over verdeeld. Het college vindt ruim vijf ton voldoende. Avres vindt 2,3 miljoen euro een redelijk bedrag en besloot niet verder te onderhandelen. Hardinxveld heeft daarom de provincie gevraagd te bemiddelen.

De kwestie Avres geeft de oppositie een stok om mee te slaan. Het college heeft het stuur uit handen gegeven, menen de oppositiepartijen, nu een derde partij ermee gaat bemoeien. CDA-voorman Wim de Ruiter spreekt van de ,,slechtst denkbare uitkomst''. Hij vindt het daarnaast tekenend dat er alleen nog maar over 2,9 miljoen euro wordt gesproken ,,en niet over de 1,4 miljoen'', die in 2015 als onderste bandbreedte was vastgesteld.

TAB-raadslid Robert Philippo beschuldigde de oppositieleden ervan aan de kant van Avres te staan. Die opmerking viel niet in goede aarde. ,,Ik baal er van als een stekker'', zei Niek Verkaik van de PvdA bij wie de stoom ondertussen uit zijn oren kwam. Ook Martin van Rossum had de messen geslepen en verweet de coalitie de kop in het zand te steken. ,,Het voorstel dat voor ons ligt is niet reëel'', aldus de VVD-fractievoorzitter.

Niet alleen Avres is een bron van ergernis, maar ook dat de drie ton voor de risico's niet is onderbouwd en dat er 'alternatieve financieringsbronnen' worden gebruikt, zoals Jan Nederveen van de ChristenUnie het noemt. SGP-fractievoorzitter Arjan Meerkerk is van mening dat de keuze voor Drechtsteden vooral een bestuurlijke is geweest. ,,De financiën zijn zo belangrijk geworden, dat we er eigenlijk bijna niet meer over willen praten.'' Ook Philippo vindt dat er niet te veel op de details moet worden ingegaan om het college ,,de vrijheid te geven om binnen het raamwerk zijn business te doen.''

Aan het eind van de vergadering stemde de ChristenUnie als enige van de oppositiepartijen voor het voorstel. Vooral omdat het geld vroeg of laat toch nodig is.