Oppositie vooralsnog tegen Drechtsteden: 'Het ontbreekt aan financiële details'

H'VELD-G'DAM De raad heeft zijn donderdag zijn kaarten op tafel gelegd. Dat de coalitie vol lof is over toetreding tot Drechtsteden kan niet als een verrassing komen. Maar dat alle oppositiepartijen aankomende donderdag tegen het raadsvoorstel zullen stemmen, baart op zijn minst opzien. Vooral omdat het onderzoeksrapport van BMC overduidelijk het pakket Drechtsteden boven het aanbod van Gorinchem stelt. Aan datzelfde rapport schort het een en ander, vindt de oppositie. Zo ontbreekt het aan de financiële details en zijn de gevolgen voor onder meer het sociale domein en de dienstverlening onvoldoende uitgewerkt. Kortom: Er liggen nog te veel vragen om een besluit te kunnen nemen.

De SGP en Tab willen hoe dan ook bij Drechtsteden, maar ook zij zijn niet blind voor de risico's. SGP-fractievoorzitter Arjan Meerkerk zegt met beide benen op de grond te staan en vraagt specifiek aandacht voor drie punten die nauwlettend in de gaten moeten worden gehouden: De gevolgen voor het personeel, de consequenties van uittreden uit bestaande gemeenschappelijke regelingen en de gevolgen op het gebied van de dienstverlening, het sociaal domein en de financiën. De Tab stelt voor een monitorende raadscommissie in het leven te roepen om onder meer op die punten een vinger aan de pols te houden.

Voor Robert Philippo (Tab) is het duidelijk dat een zelfstandig Hardinxveld met een eigen identiteit het best gewaarborgd is bij Drechtsteden. Hij noemt daarbij onder meer de democratische legitimiteit van het samenwerkingsverband en de economische kracht ervan ,,met lobbynetwerken van Den Haag tot aan Brussel.'' Voor het aanbod van Gorinchem heeft hij geen goed woord over, dat in zijn ogen een schijnzekerheid biedt voor Hardinxveld. ,,Gorinchem wil payrolling en biedt ons onopgeloste kwetsbaarheden.''

De oppositie is duidelijk minder overtuigd. Zij scharen zich vooral achter de opmerkingen van accountantsbureau Deloitte dat het rapport van BMC onafhankelijk heeft beoordeeld. Deloitte zet vraagtekens bij de financiële onderbouwing van BMC en vindt de gevolgen voor het sociaal domein en dienstverlening onvoldoende uitgewerkt als Hardinxveld voor Drechtsteden kiest. ,,De financiële gegevens zijn beperkt tot hoofdzaken. In het algemeen ontbreekt de bron waaruit deze financiële gegevens zijn afgeleid en ook is niet aangegeven welke uitgangspunten zijn gehanteerd bij de calculatie van de bedragen. Hierdoor is het niet goed mogelijk om de juistheid en volledigheid van deze bedragen te kunnen verifiëren'', aldus Deloitte.

De oppositiepartijen zijn daarmee niet direct tegen Drechtsteden en voor een samenwerking met Gorinchem. Wel stellen de PvdA en ChristenUnie voor om verder in gesprek te gaan met Gorinchem en de laatste wil zich ook nog eens buigen over het vorig jaar uitgebrachte rapport van commissie Schutte, waarin een herindeling met Gorinchem en Giessenlanden wordt voorgesteld. Wil het college de oppositiepartijen zover krijgen om voor Drechtsteden te kiezen, moet er dus nog een hoop technische vragen worden beantwoord. Het zal aankomende donderdag hoe dan ook Drechtsteden worden, maar het college zit een stuk comfortabeler als de oppositie zich ook in die keus kan vinden.