Oud-burgemeester Van Wouwe overleden

In de raadsvergadering werd donderdag kort stilgestaan bij zijn overlijden. Burgemeester Dirk Heijkoop sprak daarvoor een in memoriam uit: ,,De heer Van Wouwe was een zeer betrokken burgemeester, die de belangen van Hardinxveld-Giessendam en haar inwoners in de 11 jaar van zijn burgemeesterschap met verve heeft behartigd. En onze gemeente daarbij duidelijk op de kaart heeft gezet. Zijn maatschappelijke betrokkenheid uitte zich in die jaren in een aantal nevenfuncties. Zo was hij onder andere langdurig bestuursvoorzitter van het verpleeghuis Het Gasthuis te Gorinchem en voorzitter van de Raad van Commissarissen van de NV Watermaatschappij Zuid-Holland Oost, nu Oasen. Ook voor het bedrijfsleven was hij een warm pleitbezorger.''

,,De heer Van Wouwe en echtgenote zijn uiteindelijk weer gaan wonen in West-Brabant. Eerst in Willemstad en daarna in Zevenbergen. Zij voelden zich daar bijzonder thuis en hebben daar samen nog een aantal mooie jaren mogen beleven. Het is verdrietig dat door zijn overlijden daar nu een einde aan is gekomen. Met warmte en genegenheid denken wij terug aan onze oud-burgemeester en wat blijft is de dankbaarheid voor wat hij voor onze gemeente heeft betekend. Moge God, ook voor hem een bron, zijn echtgenote, kinderen, kleinkinderen en iedereen die hem dierbaar waren van harte sterken en in deze moeilijke dagen de kracht geven het grote verlies te kunnen dragen'', aldus Heijkoop, waarop een kort moment van stilte volgde.