• 5 verschillen tussen nederlandse en chinese horoscoop

5 verschillen tussen de Nederlandse- en de Chinese horoscoop

Hoewel de westerse astrologie voor ons Nederlanders het meest bekend is (hier wordt onze horoscoop vaak op gebaseerd) geeft ook de chinese horoscoop ontzettend veel inzicht over je persoonlijkheid, karakter en mogelijke uitdagingen in het leven. De 12 dieren uit de Chinese horoscoop worden, in tegenstelling tot de westerse astrologie, gebaseerd op je geboortejaar: niet op een specifieke geboortedatum. Maar welke verschillen kun je nog meer zien tussen de chinese en westerse horoscoop?

1. De posities van de planeten
De chinese astrologie is gebaseerd op de traditionele astronomie en de traditionele kalenders. Waar de westerse astrologie de posities van de zon, maan en planeten op het tijdstip van geboorte berekent, is dit in de chinese astrologie niet het geval. In de chinese astrologie krijgt ieder jaar namelijk een eigen teken toebedeeld: berekend vanaf het chinese nieuwjaar.
2. Maandcyclus vs jaarcyclus
Bij de westerse astrologie wordt het jaar dus verdeeld in 12 tekens: ook wel een maandcyclus genoemd. Terwijl de chinese astrologie juist naar het volledige jaar kijkt: ook wel een jaarcyclus genoemd.
3. Verbinding met elementen
Naast het toewijzen van een dieren karakter worden deze karakters in de chinese astrologie ook verbonden met de vijf elementen: hout, vuur, aarde, metaal en water. Naast deze elementen worden de chinese karakters ook aan het Yin en Yang principe gebonden. De elementen worden gebaseerd op een zestigjarige kalender. Iemand die in het jaar 1900 geboren is zou bijvoorbeeld een metaal-rat zijn, net zoals iemand die in het jaar 1960 geboren is. De ratten die in de tussentijd geboren worden zijn verbonden aan een ander element.
4. De dierentekens
Net als de westerse astrologie kent ook de chinese astrologie 12 dierentekens die verschillende persoonlijkheden representeren. Maar de dierentekens in de chinese astrologie zijn anders. De chinese astrologie kent de tekens de rat, de tijger, de os, het konijn, de slang, de draak, het paard, de geit, de aap, de haan, de hond en het varken.
5. De vier pilaren
Waar de westerse astrologie het dierenteken toewijst op basis van de stand van de planeten en de exacte geboortedatum, baseert de chinese astrologie dit dierenteken op basis van de vier pilaren. Dit zijn de 12 dierentekens (verbonden aan een specifiek jaartal), de vijf chinese elementen, yin en yang (even jaren zijn yang, oneven jaren zijn yin) en de chinese kalender. De belangrijkste pilaar voor je karakter is de geboortedag, gevolgd door de geboortemaand, het geboorte-uur en als laatste het geboortejaar.