• Pauline C. van Dijk
  • Pauline C. van Dijk
  • Pauline C. van Dijk

INGEZONDEN: Vervolg verwaarloost groenonderhoud Hardinxveld-Giessendam

Het is bijna wonderlijk wat media indirect kunnen realiseren. Veel geklaag van burgers bij de Gemeente hielp lange tijd niet, zelfs via directe lijnen werd niet gehandeld. Zeer kort nadat zowel Het Kompas als het AD-Rivierenland aandacht aan deze verwaarlozing besteedden, leken meerdere schoonmaak- en borstelvoertuigen als manna uit de lucht te vallen. Blij verrast sprak ik ook hierover veel contente burgers, complimenterend. In straten en op plaatsen waar de Gemeente, via Waardlanden, hun taken uiteindelijk uitvoerden oogden de straten aanzienlijk representatiever. Ogenschijnlijk.

Wat nu weer?

De, vrij nieuwe, bestrating in de Peulenstraat (b)lijkt beschadigd te zijn. Op/ in aanzienlijk grote delen lopen lelijke gedraaide krassen. Nóg erger: de donkere vlekken die achterbleven verdwenen niet. Het blijken géén natte plekken van spoelwater te zijn, was het maar zo. Het ligt behoorlijk anders: bestrijdingsmiddelen mogen niet meer, maar afvalolie o.d. vieze vettige 'meuk' uit de machines linea recta in de waterafvoerputten dumpen mag klaarblijkelijk wél. Nu begrijp ik het helemaal niet meer! Afgezien van mogelijke milieuschade oogt het bàr ontsierend, smerig, lelijk. Ik preek niet uitsluitend voor eigen parochie hoor, ik vernam dezelfde klachten ook van verderop in de Peulenstraat. Concrete vraag die nu rijst: wie o wie gaat de ontstane schade herstellen. Vooral ook: wanneer?

De bijlagen spreken boekdelen. Op de laatste foto is duidelijk zichtbaar dat de stegen (vooralsnog) niet aan de beurt zijn. En dan ruík je op een foto de smerige stànk op het historische 'binnenplaatsje' van de Jodensteeg niet eens.

Pauline C. van Dijk, Hardinxveld-Giessendam