• Parkeerdrukte in wijk Over 't Spoor.

    Richard van Hoek Fotografie

Parkeerplekken bij Spoorweg

H'VELD-G'DAM Om een deel van de parkeeroverlast in de wijk Over 't Spoor het hoofd te bieden wil de gemeente ,,een groot aantal'' parkeervakken aanleggen langs het spoor. De gemeente heeft een koopovereenkomst getekend met de eigenaar van de grond. De extra parkeerplaatsen worden onderdeel van een nieuwe inrichting van de Spoorweg. Dat heeft gemeente laten weten op vragen van de SGP.

door Ward den Besten

De partij was verbolgen over parkeerboetes die in februari in de wijk Over 't Spoor zijn uitgeschreven. Volgens de SGP had de politie bewoners eerst moeten waarschuwen. Daarnaast vindt de SGP dat inwoners in staat moeten zijn om elders te kunnen parkeren. Maar in de krappe wijk is haast geen alternatief. Auto's staan noodgedwongen bij kruispunten geparkeerd en blokkeren deels de weg. Door de parkeeroverlast kunnen hulpdiensten de wijk moeizaam bereiken.

De gemeente was naar eigen zeggen niet op de hoogte van de handhavingsactie van de politie, die zelf mag bepalen wanneer wordt opgetreden. Het college keurt ,,met het oog op de veiligheid'' het politieoptreden evenwel goed. ,,Naar onze mening is er in het verleden voldoende preventief waarschuwend/informerend in contact getreden met bewoners'', schrijft het college aan de SGP. ,,De bewoners weten heel goed waar zij niet mogen parkeren.''

Het college zegt begrip te hebben voor de situatie, maar stelt dat een definitieve oplossing niet zomaar voorhanden is. ,,De ruimte in het openbaar gebied is erg beperkt. De mogelijkheden om de parkeeroverlast terug te dringen zijn ook beperkt. Herstructurering van woningen en herinrichting van de Spoorweg bieden concrete mogelijkheden. Daarnaast werken wij, indien mogelijk, mee aan het parkeren op eigen terrein'', aldus het college dat bereid is met bewoners het gesprek aan te gaan over de parkeerproblemen.

Volgens de gemeente zijn dit jaar in de wijk elf bekeuringen uitgeschreven, tegenover twee in heel 2017. Het ging vooral om parkeren binnen vijf meter van een kruispunt, met name in de Emmastraat.