• SHe Fotografie

Plannen voor indoorspeeltuin en buitenbad bij De Duikelaar

H'VELD-G'DAM Gemeente werkt mee aan verkennen plannen voor indoorspeeltuin en buitenbad bij zwembad De Duikelaar. Ontwikkelaar Herkon en Lamaland hebben plannen om op het buitenterrein van zwembad De Duikelaar een indoorspeeltuin, een horecavoorziening en één of meerdere buitenzwembaden te realiseren. Wethouder Benhard van Houwelingen: ,,De plannen bevinden zich nog in een beginstadium, maar we staan er als college positief tegenover". De initiatiefnemers hebben inmiddels een eerste verkenning verricht naar de haalbaarheid. Op financieel-economisch gebied moeten zij de plannen nog doorrekenen. Lamaland, Herkon en gemeente hebben diverse gesprekken gevoerd, wat ertoe heeft geleid dat partijen de plannen verder uitwerken.

Gemeente en initiatiefnemers leggen hun welwillende houding nog officieel vast in een intentieovereenkomst. Daarna kunnen de initiatiefnemers de haalbaarheid van hun plannen nauwkeuriger gaan verkennen.