• Marjon van Vuuren is vrijwilliger bij De Driemaster

    Aart Vermeij

'Pleisters plakken en moeders troosten'

H'VELD-G'DAM Vrijwilligers zijn onmisbaar in de samenleving. Ook in Hardinxveld-Giessendam wordt er veel werk door hen verricht. Aart Vermeij spreekt om de week met één van deze mensen. Deze week Marjon van Vuuren.

door Aart Vermeij

Hoe is uw naam, wanneer en waar bent u geboren?

Mijn naam is Marjon van Vuuren en ben op 14 december 1963 in Amsterdam geboren. Vanaf 1988 woon ik in Hardinxveld.

Waar doet u vrijwilligerswerk?

Op OBS De Driemaster, locatie Tonneband 22A in Hardinxveld-Giessendam.

Wanneer is de OBS De Driemaster opgericht?

In 1995 werden De Weerhonk, De Peulenwiek en de Giessenschool samen De Driemaster. Locatie Tonneband werd in 2014 geopend.

Wat wordt er door De Driemaster gedaan?

Alle kinderen zijn op onze school welkom, zonder onderscheid van afkomst of beperking, zij volgen een leerplan wat gebaseerd is op hun eigen mogelijkheden. Daarvoor hebben we o.a. de plusklas waarin leerlingen extra uitgedaagd worden. Om goed te kunnen functioneren is een veilige omgeving voor een kind van cruciaal belang en daarbij ook het contact met de ouders. Wij bieden deze mogelijkheden hiervoor dan ook met enthousiasme aan.

Om in de toekomst een plek in de samenleving te kunnen innemen, reiken we de kinderen een waaier van vaardigheden aan die er toe doen. Daarbij is te denken aan: sociale en culturele vaardigheden, probleemoplossing en creatief denken, samenwerken, informatieve vaardigheden, communicatie en ICT vaardigheden. En voor dit laatste is de inzet van tablets - die overigens ieder kind heeft - van belang. Deze worden vooral ingezet bij de vakken rekenen en taal.

Natuurlijk hebben we de gezondheid van het kind op het oog. Driemaal per week houden we bv. fruitdagen.

Niet te vergeten is de ruimte die we bieden aan toekomstige leerkrachten; stagiaires alsook jongeren die een snuffelstage moeten lopen, vinden hier een plek. Zij zijn vaak afkomstig van De Driemaster, dat betekent dat ze het hier goed hebben gehad.

Ook op ónze school is geld belangrijk. Tijdens de Bag2Schoolactie - die we aan het begin van het schooljaar organiseren – wordt er kinderkleding ingezameld en verkocht. Dit geld gebruiken we voor doeleinden waarvoor ons budget niet toereikend is.

Wat is uw taak hier?

Ik zeg het wel eens gekscherend: pleisters plakken en huilende moeders opvangen.

In feite doe ik alle voorkomende werkzaamheden. Als ik 's maandag kom, ligt mijn bureau vaak bezaaid met briefjes e.d. met aanvragen voor allerlei opdrachten die ik voor hen zou kunnen doen. Kinderwerkjes afmaken en soms voorbereidingen daarvoor treffen. Boodschappen doen, foto's maken en ophangen. Krantenknipsels archiveren. Met een groep mee naar St. Nicolaas, naar de bibliotheek of schoolreis. Dingen die kapot zijn maken, of bv. een vader of onze hulpopa inroepen. En is er een leerkracht door een bepaalde reden niet op tijd op school, dan neem ik het even over. Nooit lang. Of ik help een kind bij een klus wat het niet alleen aankan.

In het verleden had ik een hele grote taak aan het kopiëren van allerlei documenten die de kinderen in het nieuwe schooljaar nodig hadden. In het digitale tijdperk waar natuurlijk ook onze school in meegaat, heb ik door gebruik van het digibord en de tablets daarin veel minder werk.

Hoelang doet u dit al?

Eigenlijk bood ik al vanaf het moment dat mijn kinderen naar de basisschool gingen hand- en spandiensten aan. Toen de jongste van school ging, kwam de vraag of ik nog meer wilde doen. Inmiddels had ik zoveel kennis en vriendschap opgebouwd dat ik daar graag 'ja' op zei. Ik doe dit vrijwilligerswerk al 24 jaar, 3 dagen in de week van 8 - 12 uur.

Wat is er mooi aan dit werk?

Contacten met kinderen en ik geniet van hun uitspraken. Bovendien is wat ik hier doe heel divers. Ik kom nooit met tegenzin naar school. Ik hoef het voor het geld niet te doen en weet dat ze blij met me zijn.

Wat is er moeilijk aan dit werk?

Ik zou het niet weten.

Waarom koos u juist voor dit vrijwilligers werk?

Ik ben er gewoon ingerold.

Meestal moet er samengewerkt worden, hoe gaat dat?

De samenwerking is prima, het gaat vaak via briefjes, appjes, mails enz. Ik word ook wel postduif genoemd vanwege mijn boodschappen naar de andere locatie. Omdat we het gymlokaal en schoolplein gezamenlijk gebruiken met de Wonderwijzer, is afstemmen met elkaar van groot belang. In het begin hadden we er weleens een hard hoofd in hoe het zou gaan, maar het loopt perfect.

Hoe lang hoopt u dit werk nog te doen?

Zolang ik er zin in heb en ze mij hier nog willen hebben.

Heeft u nog hobby's?

Mijn hobby's zijn o.a. haken, creatief met verf bezig zijn, sieraden maken, fotograferen.

Heeft u betaald werk gedaan en wat bent u van professie?

Ja, ik heb in de horeca gewerkt totdat het met mijn kinderen niet handig meer was in het weekend naar het werk te gaan.