• Esther Coumans

Politiek in het verweer tegen plannen Waterschap

H'VELD-G'DAM De politiek in Hardinxveld maakt zich hard voor de bewoners aan de Giessen, die vrezen dat ze binnenkort niet meer bij hun huis kunnen aanmeren. De gemeenteraad heeft het Waterschap een brief gestuurd waarin wordt gevraagd af te zien van de beoogde vaargeul. Of in ieder geval rekening te houden met de omwonenden. Volgens de raad bestaat de situatie op de Giessen al sinds jaar en dag en zijn er nooit signalen geweest dat de aanlegsteigers en aangemeerde bootjes een probleem vormen. Ook het college heeft bij het Waterschap om begrip gevraagd.

door Ward den Besten

De angst bij bewoners komt voort uit nieuwe plannen van het Waterschap, die voor de Giessen een doorvaartbreedte wil vaststellen. Volgens het Waterschap is voor een veilige en vlotte doorvaart een minimale vaarbreedte nodig van 10 meter voor de smalle delen van de Giessen en van 12 meter voor de Buiten-Giessen. Bootjes en steigers moeten daarvoor wijken. ,,Er is nu een situatie ontstaan waarbij de grote hoeveelheid objecten en afgemeerde vaartuigen de functie van de rivier verstoort'', liet een woordvoerder weten.

,,Onzin'', meent Guus van den Bosch van de TAB. ,,Wij hebben nooit gehoord dat de doorvaartbreedte op de Giessen te smal is. Boten kunnen er gewoon ongehinderd varen.'' Op initiatief van de lokale partij heeft de gemeenteraad een brief opgesteld waarin bezwaren worden geuit tegen de nieuwe doorvaartbreedte.

Daarin laten de zes partijen weten dat het plan tot veel onrust leidt bij omwonenden, die juist aan de Giessen zijn gaan wonen om een bootje te kunnen aanmeren. ,,Als afmeren niet meer mogelijk is: daalt de woning in waarde'', valt te lezen. In de brief staat tevens dat de bewoners vinden dat de breedten van de vaargeul willekeurig lijken te zijn bepaald. ,,Wij willen er dan ook voor pleiten om rekening te houden met het woongenot van de omwonenden van de Giessen en de beleving van de gebruikers van de Giessen.''

Tijdens de laatste raadsvergadering vroeg Jan Nederveen van de ChristenUnie of het college ook van plan is actie te ondernemen. ,,De onvrede en onrust'' is ook bij het college terechtgekomen en heeft die ook overgebracht aan het Waterschap, antwoordde wethouder Theo Boerman. Hij heeft gevraagd om in de uitwerking rekening te houden met de gevoelens van betrokkenen. De verantwoordelijke heemraad liet weten de zorgen mee te nemen, aldus Boerman. ,,Ik hoop dat het meenemen niet betekent dat het ergens in een koffertje verdwijnt'', reageerde Nederveen.