• Archief BDUmedia

Gemeente pakt louche bedrijven aan

H'VELD-G'DAM De gemeente wil harder optreden tegen louche bedrijven. Dat blijkt uit het nieuwe veiligheidsbeleid van Hardinxveld. In het Integraal Lokaal Veiligheidsplan 2019-2022, dat binnenkort door de gemeenteraad wordt behandeld, zijn drie speerpunten gekozen waar de komende jaren de nadruk op ligt. Het gaat om de aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit, seniorenveiligheid en het voorkomen van overlast.

De gemeente wil zich in de eerste plaats richten op de ondermijnende criminaliteit, waarbij onder andere legale bedrijven gebruikt worden voor criminele doeleinden. In Hardinxveld zijn concrete signalen op het gebied van mensenhandel, witwassen, drugscriminaliteit en spookbewoning. Volgens de gemeente heeft Hardinxveld ,,een oververtegenwoordiging van bedrijven" in branches waar ondermijnende criminaliteit veel voorkomt. Het gaat om autobedrijven, sportscholen, horeca en bedrijven in persoonlijke verzorging. ,,De aantallen en exponentiële groei" van die bedrijven geven voldoende aanleiding ,,om de situatie in de nabije toekomst beter te gaan monitoren".
Omdat Hardinxveld een vergrijsde gemeente is, wil het college ouderen weerbaarder maken. In 2017 zijn 9 babbeltrucs gepleegd, maar de politie vermoedt dat het probleem groter is. Daarnaast wijst de gemeente op het risico op ouderenmishandeling en fraude. In de meeste gevallen zijn mantelzorgers of verzorgend personeel de daders, maar ook hiervan is geen duidelijk beeld om hoeveel gevallen het precies gaat.
Op het gebied van overlast wil de gemeente het aantal incidenten met mensen met verward gedrag terugdringen. In 2018 heeft het sociaal team bij wijze van proef verwarde mensen extra ondersteuning geboden. Die werkwijze wordt voortgezet. Ook wil de gemeente de overlast door het gebruik van alcohol en drugs terugdringen.
Om tot het nieuwe veiligheidsbeleid te komen had de gemeente begin dit jaar een startnotitie opgesteld. Daarin werd het woonwagenkamp als een mogelijk risico genoemd voor criminele activiteiten. Die passage zorgde voor woede bij de woonwagenbewoners, omdat daarvoor geen concrete aanwijzingen zijn. Iets wat de gemeente ook heeft bevestigd. In het nieuwe veiligheidsbeleid wordt het woonwagenkamp ook niet genoemd.
Na vaststelling van het Integraal Lokaal Veiligheidsplan zal ieder jaar een uitvoeringsplan worden opgesteld.