• BDUmedia

Nieuwe gegadigde buitenbad

H'VELD-G'DAM Bij de gemeente heeft zich een nieuwe partij gemeld die de buitenbaden van zwembad De Duikelaar wil gaan openstellen. Binnenkort zal met de initiatiefnemer een intentieovereenkomst worden gesloten over wat de plannen zijn met de bassins die inmiddels al jaren leegstaan. Dat blijkt uit beantwoording van vragen van de PvdA en de Najaarsnota die het college naar de raad heeft gestuurd.

door Ward den Besten 

Wie de nieuwe initiatiefnemer is, wil de gemeente nog niet bekendmaken. Ook wat diegene van plan is met het buitenterrein van het zwembad is nog ongewis. ,,Op basis van een intentieovereenkomst vindt de komende periode opnieuw een oriëntatie plaats voor een invulling van het zwembadterrein", laat de gemeente weten.
Voor het onderzoek wordt opnieuw onderzoeksbureau Synarchis in de arm genomen. Dat heeft ook de mogelijkheden van het vorige initiatief rond het zwembadterrein onderzocht. Verschillende aspecten worden nu verder verkend, zoals voor welke leeftijdsgroepen het buitenbad wordt gerealiseerd en wie precies het buitenterrein gaat beheren. Exploitatie door de gemeente in combinatie met het binnenbad wordt daarbij niet uitgesloten. Ook op het gebied van duurzaamheid, wordt gekeken wat er mogelijk is.
,,Wij willen het nieuwe initiatief positief tegemoet treden en de plannen zoveel mogelijk faciliteren als het gaat om gemeentelijke inzet of onderzoek", laat het college weten. ,,Heropening van een buitenbad draagt bij aan de kwaliteit van de woon- en leefomgeving en komt - zeker wat de jongste leeftijdscategorieën betreft - tegemoet aan de maatschappelijke behoefte."
Eerder dit jaar trokken de partijen zich terug uit het project om op het zwembadterrein een indoorspeeltuin te realiseren. Het plan was om naast een klim- en klautercomplex in de zomer ook de buitenbaden te gaan exploiteren. Toen een van de twee ondernemers van Lamaland afhaakte, trok ontwikkelaar Herkon de stekker uit het project.