• Richard van Hoek Fotografie

Onderzoek naar veiligheid ABS

H'VELD-G'DAM Reinigingsdienst Waardlanden gaat een onderzoek instellen naar de veiligheid van het afvalbrengstation in Hardinxveld. Het bestuur van Waardlanden heeft daartoe besloten, laat wethouder Theo Boerman aan de gemeenteraad weten. Het onderzoek richt zich in het bijzonder op de veiligheid van de bezoekers.

De gemeenteraad had Boerman eerder dit jaar gevraagd om bij het bestuur, waar hij zelf inzit, aan te dringen op een onderzoek. De raadsleden zijn er namelijk niet gerust op dat het afvalbrengstation volledig veilig is, ook al beweert de wethouder van wel.

,,Kennelijk richt de zorg van de gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam zich op de veiligheid van bezoekers'', luidt de verklaring van het bestuur. ,,Een in te stellen onderzoek kan zich dus beperken tot de algemene veiligheid van het ABS voor bezoekers gerelateerd aan de geldende wet- en regelgeving. Het bestuur besluit de directie opdracht te geven tot een dergelijk onderzoek". Wanneer het onderzoek wordt uitgevoerd, is niet bekend.

De kwestie rond het afvalbrengstation speelt al langere tijd. In 2017 zijn drie ongelukken geweest, waarbij bezoekers gewond zijn geraakt. Het CDA heeft daarop meerdere keren vragen gesteld aan het college over de veiligheid op de gemeentewerf. Die vragen zijn volgens het CDA nooit naar tevredenheid beantwoord. Ook de maatregelen die Waardlanden in de tussentijd heeft genomen, konden de twijfels bij het CDA niet wegnemen.

Daarop dienden de christendemocraten in juli een motie in voor een extern onderzoek. Die werd unaniem aangenomen. Alleen de SGP en de ChristenUnie hadden hun bedenkingen, omdat het college en Waardlanden eerder hebben beklemtoond dat de situatie aan de Schrank veilig is. Om voor eens en altijd duidelijkheid te krijgen of het afvalbrengstation al dan niet veilig is, stemden beide partijen toch voor de motie.