• Archief BDUmedia

Onzeker toekomstperspectief voor Hardinxveld-Giessendam

H'VELD-G'DAM Het financiële plaatje van de gemeente blijft voor de toekomst wat onzeker. Dat heeft vooral te maken met de oplopende kosten in het sociaal domein en de onzekerheid rond bouwprojecten. Dit jaar stevent de gemeente af op een tekort van zo'n 2,5 ton. Voor de komende jaren staan weliswaar groene cijfers genoteerd, maar 2022 en 2023 vertonen weer een negatief resultaat.

door Ward den Besten

Dat 2019 in het rood eindigt, noemt wethouder Theo Boerman ,,historisch'' in negatieve zin. De afgelopen 13 jaar is dat niet meer gebeurd. ,,We hopen dat het allemaal meevalt'', aldus Boerman, ,,maar het ziet er nu naar uit dat we er wel op afstevenen.'' Een van de oorzaken zijn lagere inkomsten uit bouwleges en begraafrechten. Ook krijgt de gemeente dit jaar minder van het Rijk dan vooraf gedacht.

Boerman geeft aan dat er voor de toekomst voorzichtig is begroot. Zo zijn de verwachte kostenstijgingen in het sociaal domein wel meegenomen in de begroting, maar niet de bezuinigingen waarover momenteel wordt gesproken in de Drechtsteden.
Een andere reden tot zorg is de ontwikkeling in de bouw. Het gaat dan in het bijzonder om de stikstofproblematiek en of daar op termijn een oplossing voor wordt gevonden. Wethouder Trudy Baggerman laat weten dat vooralsnog geen Hardinxveldse projecten vanwege de stikstof stilliggen. De grote bouwprojecten die op de planning staan, zitten in de voorbereidende fase. Die hebben volgens haar nog geen last van het besluit van de Raad van State. Mocht het lang duren voordat definitieve rekenmethodes zijn vastgesteld om de toegestane stikstofuitstoot te bepalen, dan kan dat ook voor Hardinxveldse projecten problemen opleveren.

Vooralsnog een grotere zorg is volgens Boerman de bodemverontreiniging met de stof PFOA en het oponthoud van projecten door de aanwezigheid van beschermde diersoorten. In het slib bij de haven van Boven-Hardinxveld is bijvoorbeeld PFOA aangetroffen. De uitbreidingswerkzaamheden liggen daar al maanden stil. Het is namelijk niet bekend waar het verontreinigde slib heengebracht kan worden. In maart zouden de werkzaamheden in de haven starten, maar dat is nog altijd niet gebeurd. ,,Wij hebben ermee te maken zonder dat we daar echt invloed op hebben'', zegt Boerman die hoopt op een tijdige oplossing.


De najaarsnota van dit jaar en de begroting voor komende jaren worden 31 oktober en 7 november door de gemeenteraad behandeld.