• Politie

Opheldering criminaliteitscijfers

H'VELD-G'DAM Fractie Philippo heeft de gemeente om opheldering gevraagd over verschillende criminaliteitscijfers die in Hardinxveld-Giessendam de laatste jaren zijn gestegen.
Fractievoorzitter Robert Philippo laat aan de hand van cbs-cijfers zien dat de criminaliteit op een aantal vlakken is gestegen. Zo nam in 2018 de wapenhandel in Hardinxveld toe ten opzichte van het jaar daarvoor en groeide het aantal drugsmisdrijven in 2016 dat sindsdien gelijk is gebleven.
Ook het aantal vernielingen en misdrijven tegen de overheid is na een dalende trend in 2013, 2014 en 2015 weer licht toegenomen. Wat betreft verkeersmisdrijven schommelen de cijfers het afgelopen decennium op en neer, maar ook die laten vorig jaar een stijging zien.
Met uitzondering van de cijfers over wapenhandel, zit Hardinxveld wel telkens onder het landelijk gemiddelde. Philippo hoopt dat de beantwoording van de vragen meegenomen kunnen worden tijdens het debat over het Integraal Lokaal Veiligheidsplan van de gemeente dat in september staat gepland.