• Robert Philippo

    Suzanne Heikoop | SHe Fotografie

Philippo: werkt C2000 in H'veld wel?

H'VELD-G'DAM Fractie Philippo wil weten of het vernieuwde communicatiesysteem voor hulpdiensten ook in Hardinxveld hapert.

door Ward den Besten

De eenmansfractie heeft het college gevraagd of hulpverleners dan wel inwoners in gevaar zijn gekomen door mogelijke communicatieproblemen met het C2000-netwerk.

Raadslid Robert Philippo wijst op een brandbrief die de Centrale Ondernemingsraad (COR) van de politie vorige maand heeft verstuurd naar korpschef Erik Akerboom en minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus. Daarin schrijft de COR dat de veiligheid van agenten in het geding komt, omdat ze soms geen contact kunnen krijgen met de meldkamer. Ook de politievakbonden hebben eerder al kritiek geuit op het portofoonsysteem.

,,Wat betekent de slechte werking voor de veiligheid van hulpverleners en burgers in Hardinxveld-Giessendam?", vraagt Philippo zich af. ,,Zijn er in onze gemeente door de slechte werking van het C2000-systeem al situaties geweest waarbij er geen of slechte communicatie via dit systeem was? Kwamen hierbij hulpverleners en/of burgers in gevaar?''

Het raadslid noemt onder andere een recent voorval in Tilburg als voorbeeld. Op een zaterdagnacht werd daar een agent tijdens een arrestatie geslagen toen zijn portofoon niet goed werkte. Hij kon daardoor geen alarm slaan. ,,De noodknop op het apparaat werkte tot twee keer toe niet en meerdere keren kon hij niet zenden met zijn portofoon'', schrijft Philippo.

Een van de mogelijke oorzaken van de storingen zijn bepaalde zonnepanelen en de bijbehorende randapparatuur. Philippo wil weten of ook in Hardinxveld zonnepanelen voor storingen zorgen. Verder vraagt hij zich af welke andere opties hulpverleners in Hardinxveld hebben als het C2000-netwerk niet werkt en ze in gevaar dreigen te komen.

Via C2000 communiceren 80.000 hulpverleners 24 uur per dag met elkaar en met de meldkamer. In januari is het systeem vernieuwd. Sindsdien zijn er dagelijks tien tot honderd meldingen binnengekomen over problemen met het systeem, zo liet Grapperhaus onlangs aan de Tweede Kamer weten.