• BDUmedia

Raad mild over informatie chloortransporten

H'VELD-G'DAM Raadslid Robert Philippo heeft de handen niet op elkaar gekregen voor snellere en betere informatievoorziening met betrekking tot veiligheidsaspecten. Hij wil dat de burgemeester de raad en inwoners beter informeert als er veiligheidsrisico's voor het dorp worden besproken binnen de Veiligheidsregio of andere (regionale) organisaties. Zijn voorstel daartoe tijdens de behandeling van het Lokaal Integraal Veiligheidsplan kreeg geen steun van de rest van de gemeenteraad.

door Ward den Besten 

Aanleiding voor zijn amendement zijn de chloortransporten die eerder dit jaar over de Betuwelijn plaatsvonden. De burgemeester is daar vooraf van op de hoogte gesteld door de Veiligheidsregio, maar heeft de informatie niet met de raad of inwoners gedeeld. Philippo moest dat in de media lezen. Toen hij de burgemeester om opheldering vroeg over de chloortransporten, kreeg hij pas antwoord toen de treinen met chloor al over het spoor reden.
De andere partijen vinden niet direct dat de burgemeester verkeerd heeft gehandeld. Volgens Dick Fijnekam van de TAB had de gemeenteraad ,,geïnformeerd kunnen worden", maar om hiervoor een amendement in te dienen, vindt hij overdreven. Cor van Vliet van de ChristenUnie laat weten dat meer informeren niet altijd beter is, omdat dat soms tot onnodige zorgen leidt. ,,Laten we het niet groter maken dan het is", stelt ook Liny de Jager van de PvdA.