• Suzanne Heikoop | SHe Fotografie

'Schaf subsidieregel sportclubs af'

H'VELD-G'DAM Sportverenigingen mogen geen standaard subsidiebedrag krijgen voor het aantal leden dat ze hebben. Die mening zijn de TAB en het CDA toegedaan, want dat ,,staat haaks'' op de uitgangspunten van de Maatschappelijke Agenda (MAG), waarbij juist de activiteiten beloond moeten worden. Donderdag ging de gemeenteraad daarover in debat. De ChristenUnie gaf tegengas.

Het debat was op de agenda gezet door de TAB. De partij stoort zich al langer aan de aanvullende spelregel die uitvoerder StuwKR8 dit jaar heeft geïntroduceerd. Omdat sportverenigingen ,,vanuit hun bestaan'' een bijdrage leveren aan de MAG-doelen is besloten om sportclubs een subsidie toe te kennen van 3,25 euro per actief lid. Een van de doelen is namelijk Hardinxveld aan het sporten te krijgen.

TAB-raadslid Paul Hoogstraten is het met die redenering niet eens. Hij vindt dat de MAG in het leven is geroepen om extra activiteiten te stimuleren. ,,Het gaat erom dat je meer doet dan dat je normaal al doet.'' Dat sportverenigingen bijvoorbeeld wedstrijden organiseren, valt wat hem betreft niet onder de MAG.

Het TAB-raadslid kreeg steun van fractievoorzitter Wim de Ruiter van het CDA. ,,Straks zijn we weer terug bij het oude subsidiebeleid'', stelt De Ruiter, die vindt dat de aanvullende regel haaks staat op de uitgangspunten van de MAG waarmee de gemeenteraad heeft ingestemd.

Cor van Vliet van de ChristenUnie kan zich niet vinden in de kritiek van beide partijen. Volgens hem is het van belang dat er gekeken wordt naar het resultaat. Van Vliet laat weten dat het draagvlak voor de MAG onder sportverenigingen is toegenomen door deze regel. Daarnaast wijst hij erop dat het slechts gaat om 11.000 euro van het totale MAG-budget van 1,5 miljoen. Voor Van Vliet is dat geen reden om de regels te wijzigen. ,,Blijf op je handen zitten'', luidde zijn advies aan de TAB en het CDA.

Verantwoordelijk wethouder Jan Nederveen van de ChristenUnie viel zijn partijgenoot bij. Hij laat weten dat StuwKR8 de opdracht heeft gekregen de exacte spelregels voor de MAG op te stellen. Daar heeft de gemeenteraad destijds ook mee ingestemd. ,,Stap alsjeblieft niet af van de gekozen lijn'', zei hij. Nederveen gaf aan dat bij de volgende evaluatie van de MAG duidelijker zal zijn hoe het subsidiebeleid momenteel uitpakt. Volgens hem moet de gemeenteraad vooral sturen op resultaat en budget en niet ingaan op de details van de uitvoering.

Met dat laatste waren Hoogstraten en De Ruiter het in dit geval niet eens. Volgens hen overstijgt de aanvullende regel het detailniveau. ,,We hebben het hier over de kaders van de MAG. Dan is de raad aan zet'', aldus De Ruiter. De PvdA en de SGP wilden nog geen standpunt innemen tijdens het debat en de volgende evaluatie eerst afwachten.

Dat de ChristenUnie zich opwerpt als beschermheer van de huidige MAG is enigszins opmerkelijk. De partij stemde namelijk tegen invoering ervan. Ze wilde destijds als oppositiepartij meer zekerheden voor verenigingen en organisaties. De nieuwe regel voor sportclubs lijkt daaraan te voldoen. Dat Jan Nederveen de MAG in zijn portefeuille kreeg toen hij in het nieuwe college wethouder werd, is ook geen toeval.