• Het stukje bos op het terrein De Rokerij.

    Anne Marie Hoekstra

TAB wil opheldering over Rokerij

H'VELD-G'DAM De TAB wil opheldering van het college waarom in de plannen voor nieuwbouwlocatie De Rokerij toch gekozen is voor een eenrichtingsweg tussen De Buurt en de nieuwe woonwijk. Dat voorstel stuitte eerder al op verzet van omwonenden.

door Ward den Besten

Het college heeft voor de zomer het zogeheten Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) vastgesteld. Dat is het eerste document in het planvormingsproces, waarop het bestemmingsplan mede wordt gebaseerd. Daarin staat dat De Rokerij een toegangsweg krijgt vanaf de Rivierdijk en met de auto kan worden bereikt via een eenrichtingsweg vanaf De Buurt.
Raadslid Benhard van Houwelingen van de TAB had tijdens de presentatie van de plannen van De Rokerij daarover al vragen gesteld. Hij wil nu weten of een eenrichtingsweg vanaf De Buurt per se noodzakelijk is voor een goede verkeersafhandeling. Omwonenden willen dat een eventuele doorgang tussen De Buurt en de nieuwe woonwijk alleen toegankelijk wordt voor fietsers, voetgangers en hulpdiensten. Op die manier moet verkeersdrukte worden voorkomen. Van Houwelingen, die laat weten dat de TAB door de omwonenden is benaderd, wil weten of deze optie ,,verstandig" is en of het college bereid is die mee te nemen in de vervolgplannen. ,,Hiermee wordt tegemoet gekomen aan wensen van bewoners en kan eventueel bezwaar en/of beroep mogelijk worden voorkomen", aldus het raadslid.