• Gemeente

Vragen over plan achtererf Rivierdijk

H'VELD-G'DAM De gemeente wil het bouwen op het achtererf van de woningen aan het oostelijk deel van de Rivierdijk in Boven-Hardinxveld vergemakkelijken. De regels die ze daarvoor wil hanteren roepen echter veel vragen op bij de bewoners, zo bleek tijdens de presentatie van het plan donderdag. Die vrezen onder meer dat hun uitzicht wordt verpest als buren tot ver in de polder een schuur mogen bouwen.

Volgens wethouder Trudy Baggerman moeten de nieuwe regels juist meer duidelijkheid scheppen. Het betreft de percelen tussen de Rivierdijk en de achterliggende Tiendweg. Volgens de wethouder is momenteel onduidelijk tot hoe ver daar een schuur mag komen. ,,Er zit nu niet één lijn in'', zegt Baggerman. ,,De een heeft wel wat gebouwd en de ander niet." Sommige bouwwerken staan er ook illegaal omdat er nooit een vergunning voor is verleend.

Baggerman wil dat veranderen door het achtererfgebied van de percelen deels te vergroten. Daar mag tot 150 vierkante meter vergunningsvrij gebouwd worden. Het gaat dan om bijgebouwen, zoals een schuur, van maximaal vijf meter hoog. Tussen de Rivierdijk en de Tiendweg wordt een strakkere grens getrokken die aangeeft tot waar de bouwwerken mogen komen.

Baggerman benadrukt dat de grond voorbij die grens richting de Tiendweg verboden gebied is. Dat moet groen blijven. ,,We koesteren een groene gemeente en het behoud van het buitengebied en het woongenot'', aldus de wethouder. Bouwwerken waar geen vergunning voor is en die straks te dicht bij de Tiendweg staan, moeten verdwijnen.

Niet alle bewoners zijn even blij met het plan. ,,Ik ben verrast door deze brief en door het summiere plattegrondje'', reageerde een van de omwonenden die donderdag waren uitgenodigd voor de presentatie. Zij liet weten juist aan de Rivierdijk te wonen vanwege het zicht op de polder. Ze vreest niet alleen voor haar uitzicht maar ook voor de waarde van haar woning ,,als de kavel van mijn buren voor de helft het bestemmingsplan krijgt waarop gebouwd kan worden''.

Ook andere bewoners vroegen zich af wat dit plan specifiek voor hen betekent. De wethouder kon die individuele vragen niet beantwoorden en zegde daarom toe een inloopavond te organiseren om alle onduidelijkheid weg te nemen. Ook gaf Baggerman aan dat het plan niet in beton gegoten is en dat het nog aangepast kan worden.