• BDUmedia

Wensballonnen oplaten voortaan verboden

H'VELD-G'DAM In de toekomst mogen in Hardinxveld geen wensballonnen meer worden opgelaten. Dat staat in de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV). De APV was sinds begin 2015 niet meer geactualiseerd en moest daarom worden ververst.


door Ward den Besten

Een van de toevoegingen aan de APV is het verbod op wensballonnen die door middel van open vuur opstijgen. Robert Philippo van Fractie Philippo wil dat niet alleen wensballonnen, maar alle ballonnen die niet biologisch afbreekbaar zijn, verboden worden.
De overige partijen zijn het met hem eens dat zwerfafval onwenselijk is, maar steunden zijn voorstel niet. Volgens Cor van Vliet van de ChristenUnie is zo'n totaalverbod ,,niet te handhaven" en moet een oplossing eerder worden gezocht in het creëren van bewustwording over het gebruik van ballonnen. Burgemeester Dirk Heijkoop liet weten dat de APV niet geschikt is voor een algeheel ballonnenverbod. Wel beloofde hij te kijken naar een eventueel verbod op heliumballonnen in het evenementenbeleid.
Een ander discussiepunt was het houden van bijen in woonwijken. De huidige APV en ook de nieuwe staat mensen toe bijen te houden binnen een afstand van 30 meter van andere woningen. Zo moet degene in de buurt van de korf of kast een hoge afscheiding aanbrengen, zodat de bijen niet laag over de grond kunnen in- en uitvliegen.
De PvdA is daartegen. Ze vindt dat bijen binnen de bebouwde kom vooral overlast veroorzaken. Raadslid Liny de Jager uitte tijdens de raadsvergadering donderdag haar zorgen. Meerdere mensen ervaren overlast doordat buren een kast in de tuin hebben staan, stelt ze. Volgens haar zijn daarnaast veel kinderen allergisch voor bijensteken en zijn de beestjes voor de biodiversiteit van Hardinxveld helemaal niet nodig.
De andere partijen, met uitzondering van de Fractie Philippo, wilden niet zo ver gaan door de kasten voor hobbyisten te verbieden. Ze vinden dat inwoners op een verantwoorde manier ook bijen moeten kunnen houden in woonwijken. ,,We bevorderen het niet. We stellen regels aan de manier waarop het wel kan", liet SGP-fractievoorzitter Arjan Meerkerk weten. Ook burgemeester Heijkoop adviseerde ,,in het kader van deregulering" het houden van bijen niet te verbieden. Volgens hem gaat het om ,,een enkel incident dat je als goede buren met elkaar moet oplossen."