Presentatie pilot hondenbeleid

H'VELD-G'DAM In het gemeentehuis van Hardinxveld wordt woensdag 17 juni om 19.30 uur de invulling van de pilot hondenbeleid in het Westpark gepresenteerd. De invulling van de pilot is mede tot stand gekomen dankzij inbreng van inwoners tijdens de bewonersavond op 30 maart. Daarnaast zijn de plannen besproken met de leden van de klankbordgroep.

De pilot hondenbeleid in het Westpark houdt in dat een deel van het Westpark opgesteld wordt voor honden. Om dit mogelijk te maken wordt het hondenverbod voor het Westpark ingetrokken. Insteek van de pilot is dat honden aangelijnd uitgelaten mogen worden, behalve op plekken waar dat niet wenselijk is. Denk hierbij aan voetbalveldjes of kinderspeelplekken.

Er geldt een opruimplicht. Dat betekent dat hondenpoep moet worden opgeruimd. Daarnaast wil de gemeente een uitrenveld voor honden realiseren aan de noordelijke kant van de Schapedrift. Hier mogen honden wel loslopen, maar geldt ook een opruimplicht. Om de pilot mogelijk te maken worden extra voorzieningen getroffen (zoals prullenbakken en dispensers met hondenpoepzakjes). Ook worden toezichthouders ingezet.

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan bij Willem Bronkhorst via e-mail wbronkhorst@gemhg.nl of t. 14 0184.