• Gemeente Hardinxveld-Giessendam

Prestatieafspraken gemeente Hardinxveld-Giessendam, Huurdersraad Omnivera en Omnivera GWZ

H'VELD-G'DAM Directeur-bestuurder van Omnivera GWZ Elisabeth ter Borg, voorzitter van de Huurdersraad Omnivera Rien Stek en wethouder Benhard van Houwelingen ondertekenden donderdag 2 februari de Prestatieafspraken 2017-2021.

In de vastgestelde prestatieafspraken is aangegeven hoe de partijen gezamenlijk zorgen voor voldoende betaalbare sociale huurwoningen in Hardinxveld-Giessendam. Er zijn ook afspraken gemaakt over het onderhoudsbudget van Omnivera GWZ bij verduurzaming. Dit zijn projecten over na-isolatie van sociale huurwoningen en het plaatsen vanaf 2017 van zonnepanelen.

Het document bevat concrete afspraken waar de drie partijen in 2017 aan gaan werken. Daarnaast bevat het een globale beschrijving van activiteiten voor de volgende jaren. In de overeengekomen prestatieafspraken staan ook projecten waarmee de partijen voor het eerst mee starten. Zo zijn de gemeente, Servanda, Omnivera GWZ en Vluchtelingenwerk gestart met een project voor de integratie van vergunninghouders. Een ander nieuw project is 'Beschermd thuis', een nieuwe vorm van beschermd wonen.

In de Woningwet is vastgelegd dat gemeente, woningcorporatie en huurdersorganisatie lokaal prestatieafspraken maken. Ieder jaar maken de partijen de balans op hoe het is gegaan, Dit vormt vervolgens de aanzet tot met maken van nieuwe prestatieafspraken.