• Archief BDUmedia

Procesbegeleider Klaas van Eldik ondersteunt bij coalitievorming T@B, SGP, ChristenUnie

H'VELD-G'DAM Klaas van Eldik gaat de politieke partijen T@B, SGP, ChristenUnie ondersteunen om te komen tot een coalitieakkoord. Dat doet Van Eldik door het begeleiden van de besprekingen tussen de drie partijen waarbij hij tevens oog heeft voor de rol van de toekomstige gemeenteraad als geheel.

Klaas van Eldik heeft meerdere functies gehad in het openbaar bestuur en kent de regio goed. Zo was hij meer dan een jaar Algemeen directeur a.i. bij de SVHW. SVHW is de belastingsamenwerking waar Hardinxveld-Giessendam ook onder valt. Klaas van Eldik gaat als onafhankelijk procesbegeleider aan de slag met als doel om tot een coalitieakkoord tussen de T@B, SGP en ChristenUnie te komen. Zijn opdracht luidt als volgt: Het begeleiden van het proces om te komen tot een coalitieakkoord op hoofdlijnen waarbij de inhoud wordt bepaald door de 3 partijen. De onafhankelijke procesbegeleider fungeert als technisch voorzitter met als doel te komen tot een gedragen coalitieakkoord waarin ook is opgenomen de vormgeving van het proces om te komen tot een raadsprogramma /-agenda.

De aanstelling van een procesbegeleider is de logische vervolgstap om te komen tot een coalitieakkoord in Hardinxveld-Giessendam. Eerder sprak verkenner Werner Ten Kate alle vijf politieke partijen (T@B, SGP, ChristenUnie, PvdA en CDA) in Hardinxveld-Giessendam. Zijn advies luidde om een coalitie te vormen tussen de T@B, SGP en ChristenUnie. De procesbegeleider gaat nu het vervolg verder ondersteunen. Concreet betekent dit dat hij de T@B, SGP, ChristenUnie gaat helpen om hun afspraken op hoofdlijnen vast te leggen in een coalitieprogramma. Daarna worden onderwerpen besproken die als basis kunnen dienen voor een raadsprogramma of -agenda.