Provincie bepaalt uittreedsom op 1,3 miljoen euro

H'VELD-G'DAM De provincie heeft het besluit over de uittredingskosten die Hardinxveld moet betalen nietig verklaard. Avres had besloten dat de gemeente ruim 2,3 miljoen euro moet betalen voor het vertrek uit de gemeenschappelijke regeling. De provincie berekende dat de uittreedsom met een miljoen euro naar beneden kan worden bijgesteld. Ze draagt Avres op om binnen dertien weken met een nieuw besluit te komen.

1,3 miljoen euro is nog altijd een stuk hoger dan het bedrag dat Hardinxveld aan Avres wil betalen. De gemeente kwam uit op een bedrag van zo'n 500.000 euro. Het college gaat de uitspraak nu eerst nader onderzoeken.​ ,,We hebben kennis genomen van de uitspraak van de provincie. Het college gaat zich beraden over deze uitspraak. Hierbij betrekken we met name de onderbouwing van de door de Provincie berekende uittreedsom. Zodra het college hierover een besluit heeft genomen, volgt meer informatie'', aldus de gemeente donderdag in een verklaring.

De uittreedsom door de provincie is eigenlijk bepaald op € 1.894.000. Daar moet nog een bedrag van ongeveer € 600.000 vanaf getrokken worden. De gemeente heeft namelijk recht op een 10 procent aandeel van de reserves van Avres. Het bedrag komt daarmee uit op 1.294.000 euro.

Dinsdag 23 mei had in Den Haag bij de provincie de hoorzitting plaats. Het uittreden uit Avres is onderdeel van het besluit van de Hardinxveldse gemeenteraad om per 2018 toe te treden tot de Drechtsteden.