• Het Kompas Hardinxveld-Giessendam.nl

PvdA-motie voor 30 procent sociale woningen

HVELD-GDAM Bij ieder toekomstig nieuwbouwproject moet dertig procent van de huizen sociale koop- of huurwoning zijn. Daarvoor maakt de PvdA zich hard die de 30 procentnorm weer terug wil, omdat de woningmarkt ,,voor starters en mensen met een lager of gemiddeld inkomen niet altijd toegankelijk" is. Donderdag dient de partij een motie in als de programmabegroting voor de komende vier jaar op de agenda staat.

In de programmabegroting is ,,nauwelijks rekening gehouden om invulling te geven aan de steeds stijgende vraag naar sociale koop- en huurwoningen", schrijft de PvdA die vindt dat de doorstroming in Hardinxveld niet optimaal is.
De partij wijst erop dat studenten, die ,,opgezadeld worden met torenhoge studieschulden", minder kans hebben in de toekomst op een koopwoning en door een tekort aan sociale woningen straks het dorp moeten verlaten. Ook ouderen die wel willen verhuizen, kunnen dat noodgedwongen niet volgens de PvdA omdat er nauwelijks geschikte woonruimte is.
De sociaaldemocraten noemen in het bijzonder nieuwbouwlocatie t Oog. Uit de voorlopige plannen die onlangs zijn gepresenteerd komt naar voor dat daar het grootste deel van de woningen in de duurdere sector vallen. De PvdA wil dat de gemeente rekening houdt ,,met de woningwens van alle burgers".
Het is niet de eerste keer dat de PvdA pleit voor herinvoering van de 30 procentnorm. Het bouwpercentage werd vorige raadsperiode losgelaten, sindsdien probeert de PvdA de norm weer terug in te voeren.