• Archief BDUmedia

Raad buigt zich over de toekomst

H'VELD-G'DAM Tijdens de behandeling van de programmabegroting voor 2016 en de meerjarenbegroting over 2017 tot en met 2019 zijn verschillende onderwerpen besproken die in de toekomst de nodige aandacht vragen. Vanwege de ontwikkelingen met Drechtsteden kan er aan het financiële deel van de begroting weinig waarde worden gehecht. Toch blijft de inhoud overeind staan, volgens de raadsleden. Met de woorden van Cor van Vliet (ChristenUnie): ,,Dit is geen tijdelijk document.'' Het Kompas laat een aantal onderwerpen passeren dat donderdag werd besproken.

door Ward den Besten

Van Vliet is niet over alle inhoudelijke punten van de begroting te spreken. Vooral de doelstellingen die het college zichzelf stelt, vindt hij op een aantal vlakken niet concreet genoeg. Daarin krijgt hij bijval van CDA-burgerraadslid Timon van Zessen, die sommige doelstellingen niet meetbaar vindt. Voorbeelden die Van Vliet noemt zijn sportcomplex Sluisweg en sporthal de Appelgaard. ,,'We staan positief tegenover initiatieven die leiden tot versterking van het sportcomplex' en 'wij zien graag dat er een private horecavoorziening komt bij sportvoorziening Appelgaard''', citeert Van Vliet uit de begroting. Volgens de ChristenUnie heeft het college zichzelf daarmee ten doel gesteld om achterover te leunen. ,,Ook als je niets doet, haal je ze'', aldus Van Vliet.

Duurzaamheid

Een ander punt dat donderdag de nodige aandacht vroeg, is de duurzaamheidsagenda waar de PvdA zich hard voor maakt. De sociaaldemocraten willen binnenkort een raadsvergadering over duurzaamheid. Voor de PvdA is bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen op gemeentelijk vastgoed een mogelijkheid om te bekijken. De meeste partijen vinden duurzaamheid een 'sympathiek' onderwerp. Al zijn de coalitiepartijen van mening dat daar op dit moment geen financiële ruimte voor is. Jan Noordzij (SGP) geeft aan wel voorstander te zijn om initiatieven vanuit de samenleving te ontvangen.

Subsidies

De gemeente wil het subsidiebeleid op de schop nemen. De woorden die het college daarvoor in de begroting gebruikte, werden niet door de partijen gedeeld. Volgens het college worden verenigingen door subsidies 'betutteld' en gebruiken vele de jaarlijkse subsidie 'om het gat in de begroting te dichten.' De partijen vinden het woord 'betutteld' nogal ongelukkig geformuleerd, waaronder de SGP en TAB. Guus van den Bosch (TAB) denkt ook niet dat verengingen hun subsidies uitsluitend gebruiken om het gat in de begroting te dichten.

Sociale huurwoningen

Een ander onderwerp is de woningmarkt. VVD-fractievoorzitter Martin van Rossum verwacht een probleem bij de wachttijden voor sociale huurwoningen. Daarin vindt hij de PvdA aan zijn zij. Van Rossum denkt dat wachttijden voor sociale huurwoningen oplopen, omdat asielzoekers met een verblijfsvergunning steeds vaker voorrang krijgen. En omdat potentiële starters vaker de keus maken voor een sociale huurwoning, omdat ze geen lening kunnen krijgen. Voor hem en de PvdA reden om kritisch te kijken wat de vraag is naar starterswoningen en wat een reële prijs is voor een starterswoning.

Waterbus

Nu Hardinxveld officieel bij de Drechtsteden hoort, willen alle partijen zo snel mogelijk een halte voor de waterbus in Hardinxveld. Als verrassing kregen alle raadsleden donderdag een welkomstcadeau van de Drechtsteden. Geheel toevallig was dat een vrijkaartje voor een rit met de waterbus. Wellicht een vooraankondiging voor de gewenste halte.