• Lex van Lieshout

Raad van State buigt zich over beroepsvisserij Biesbosch

DEN HAAG Is onbeperkte visserij door beroepsvissers in delen van de Biesbosch schadelijk voor de visstand? Over die vraag heeft de Raad van State zich maandag gebogen. Als het aan Sportvisserij Zuidwest Nederland ligt, wel. Die had de zaak aanhangig gemaakt, maar kreeg vorig jaar van de rechtbank in Breda geen gelijk. Daarop stapte de koepelorganisatie van sportvissers naar de Raad van State. Over zes weken wordt de uitspraak in het hoger beroep verwacht.

door Ward den Besten

De zaak gaat om de toestemming van Staatsbosbeheer aan drie bedrijven uit de regio voor visserij op schubvis in delen van de Biesbosch. Het betreft de periode 2015-2016. De Kamer voor de Binnenvisserij heeft toestemming daarvan goedgekeurd. Dat had nooit mogen gebeuren, stellen de sportvissers, die menen dat de visstand al jaren fors daalt.

,,We zien dat de vangst (bij sportvissers red.) terugloopt'', zegt Emiel Derks van Sportvisserij Zuidwest Nederland. Hij legt uit dat beroepsvissers in bepaalde perioden in de Biesbosch mogen vissen met de zegen, een groot net. Volgens Derks is de zegenvisserij schadelijk voor de visstand, omdat er verder geen vangstbeperkingen gelden, naast wat algemene regels dat bijvoorbeeld kleinere vissen teruggezet moeten worden.

De sportvisserij baseert zich onder meer op een rapport van de Universiteit van Wageningen over de visstand in zoete wateren in 2013. Daarin wordt een dalende trend vastgesteld. De rechtbank in Breda concludeerde vorig jaar echter dat het aangedragen rapport 'slechts een globaal beeld van de situatie' geeft.

'Uit dit rapport kan worden afgeleid dat over de exacte visstand ter plaatse veel onduidelijkheid bestaat, maar niet dat er een acuut gevaar voor overbevissing aldaar is', luidde de uitspraak van de rechter, die daarmee het beroep van de sportvisserij ongegrond verklaarde.

Volgens de rechtbank is in voldoende mate onderzocht of de visstand onaanvaardbaar wordt aangetast toen de Kamer voor de Binnenvisserij de vergunningen goedkeurde. Die goedkeuring werd namelijk grotendeels verleend op basis van een ander rapport met cijfers over 2012 waarin wordt gesteld dat de visstand geen tekenen van overbevissing laat zien.

Een rammelend rapport, vindt Sportvisserij Zuidwest Nederland, die hoopt dat de Raad van State dat ook inziet. ,,Het is voorlopig afwachten'', stelt Derks, die aangeeft dat als ze hun gelijk krijgen dit ook een vangstbeperking voor andere gebieden kan betekenen.

Een van de drie bedrijven die toestemming heeft om te vissen in de Biesbosch is Klop Visserij uit Boven-Hardinxveld. Op internet ontstond onlangs nogal wat commotie toen het bedrijf 's nachts gefilmd werd tijdens het vissen met de zegen in de Nieuwe Merwede. Veel mensen spraken online hun ongenoegen uit over de nachtelijke visactiviteiten. Ook werd er een petitie gestart om de beroepsvisserij zonder quota tegen te gaan. Volgens de site is de petitie meer dan 15.000 keer ondertekend.

De sportvisserij laat weten dat de activiteiten die daar plaatsvonden legaal zijn, maar vindt het desalniettemin een kwalijke zaak. ,,Sportvisserij Zuidwest Nederland zal de onwenselijkheid van deze niet-gequoteerde visserij en visserij na zonsondergang blijven benadrukken bij het Ministerie van Economische Zaken en Staatsbosbeheer'', stelt de koepelorganisatie.

Staatsbosbeheer geeft aan de uitspraak van de Raad van State af te wachten. ,,Daarna gaan we in gesprek met de beroepsvissers en Sportvisserij Zuidwest Nederland''. Visserijbedrijf Klop liet na het voorval weten niet te willen reageren op de kwestie.