• Expo radio's Koperen Knop

    Richard van Hoek Fotografie

Radio-uitzendingen in De Koperen Knop

H'VELD-G'DAM In Museum De Koperen Knop vinden zaterdag 4 februari van 13.00 uur tot 17.00 uur amateur radio-uitzendingen plaats. Deze worden in het kader van de expositie van dit moment, de Radio, verzorgd door de regionale afdeling van de VERON, Dordrecht en omstreken.

De Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in Nederland werd in 1945 opgericht. Kort na de Tweede Wereldoorlog, waarin zo nadrukkelijk het belang van radioverbindingen was ervaren. Het met elkaar door de lucht radiocontact hebben was een must gebleken. Veelal was het in de oorlogsjaren de enige manier om boodschappen over te brengen. Contact met elders was op geen andere manier mogelijk.

Deze radioamateurs waren de grondleggers van de radiozendingen en zijn nog steeds actief op het gebied van het verzorgen van wereldwijde radioverbindingen. De internationale vereniging heeft in Nederland tal van regionale afdelingen, die met elkaar het verzorgen van radio-uitzendingen in stand houden. Het hierbij op experimentele wijze nieuwe mogelijkheden onderzoeken en uitvoeren staat daarbij centraal. Daarbij raakt men niet alleen de primaire radio-uitzendingen, maar ook alles wat in de tijden na de uitvinding van het radioverkeer is ontstaan. Feitelijk alle geluidverbindingen door de lucht, inclusief de televisie en het telefoonverkeer, tot en met de moderne sociale media toe.

Museum De Koperen Knop is gevestigd in een monumentale boerderij op het adres Binnendams 6 te (3373 AD) Hardinxveld-Giessendam. De reguliere openingstijden zijn dinsdag t/m vrijdag van 13-17 en vrijdag 11-17 uur.