• Basisschool De Regenboog
  • Basisschool De Regenboog
  • Basisschool De Regenboog
  • Basisschool De Regenboog

Regenboog in het nieuw

H'VELD-G'DAM Basisschool De Regenboog in Boven-Hardinxveld gaat helemaal in het nieuw. Volgende week viert de school feest vanwege de opening van het gloednieuwe gebouw. Het gebouw aan de Steek is wel de meest zichtbare verandering, maar zeker niet de enige: een nieuw logo, een nieuwe website, een nieuw bestuur en per 1 januari 2018 een nieuwe directeur. En om niet meer te noemen: de groeiende school begon dit schooljaar met een negende groep én met een Dolfijngroep voor meerbegaafde kinderen.

Het nieuwe gebouw werd in het afgelopen jaar gerealiseerd tegenover het oude gebouw aan de Hobbemastraat. Het ontwerp van Lakerveld architecten heeft geleid tot een compact gebouw met veel aandacht voor details en symboliek. Zo komen op de ramen de kleuren van de Regenboog overal terug en in het metselwerk zijn de golven van het water van de zondvloed zichtbaar. De verwijzing naar de christelijke identiteit van de school is ook zichtbaar in het nieuwe logo. De felle kleuren van de regenboog schitteren boven de kleuren van het donkere water en de tak in de snavel van de duif laat zien dat er nieuw leven mogelijk is op de aarde. Hiermee benadrukt de school de boodschap uit het Bijbelboek Genesis: God begint steeds weer opnieuw met mensen en de Regenboog verschijnt aan de hemel als teken van hoop en vriendschap tussen God en mensen: 'Mijn boog heb Ik in de wolken gegeven; die zal dienen als teken van het verbond tussen Mij en de aarde' is te lezen op de uitnodigingskaart voor de officiële opening. Vanuit dit geloof wordt er al bijna een eeuw onderwijs en vorming gegeven aan Boven-Hardinxveldse kinderen.

Sinds 1 januari 2017 is de school gefuseerd met PCPO TriVia, een schoolvereniging met 16 christelijke dorpsscholen in de regio. Het voormalige schoolbestuur, dat nog volop betrokken was bij de bouw van de nieuwe school, koos voor fusie om ook in de toekomst de kwaliteit van het onderwijs te kunnen waarborgen. Samen met directeur Kroesbergen werkte het in de afgelopen jaren intensief aan de voorbereidingen van de nieuwbouw en van de fusie. Vanwege pensionering van de directeur moest de school ook op zoek naar een nieuwe schoolleider. Deze is gevonden in de persoon van Jan Hakkesteegt uit Giessenburg, die op 1 januari het schoolleiderschap van De Regenboog op zich zal nemen.

Het nieuwe gebouw is al weer helemaal gevuld. Door nieuwbouw van huizen komen de laatste tijd veel mensen hun kinderen aanmelden op De Regenboog. Kinderen zijn positief over de school. Zij gaven de school onlangs in een vragenlijst over veiligheid een dikke 8: 'de juffen zijn superleuk', 'ik vind de school mooi en de klas ook', 'de chromebooks zijn leuk en leerzaam' en 'dit is de beste school dat ik kan wensen'.

In de komende week viert de school feest. Dinsdag en woensdag gaan alle leerlingen aan de slag met het instuderen van een schoolpleinconcert, dat op woensdagmiddag 11 oktober om 13.00 uur wordt uitgevoerd en waarbij alle belangstellenden welkom zijn. Na dit concert gaan de kinderen naar huis en vindt het officiële gedeelte plaats met allerlei genodigden. Woensdagavond is er vanaf 19.00 uur open huis voor omwonenden, familie, vrienden, oud-leerlingen en andere belangstellenden. Ook op de andere dagen zijn er feestelijke activiteiten voor de kinderen. Donderdagavond 12 oktober is er een lampionnenoptocht door het dorp, begeleid door de fanfare, waarna er om 20.00 uur een spetterende afsluiting volgt.