• Gemeente Gorinchem

Regio Alblasserwaard Vijfheerenlanden kiest een nieuwe voorzitter

GORINCHEM Met het vertrek van Govert Veldhuijzen als burgemeester van Gorinchem is ook de functie van voorzitter van de Gemeenschappelijke Regeling Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (GR AV) vacant geworden. Het bestuur van de GR AV heeft tijdens haar vergadering op 12 oktober besloten om Reinie Melissant, de recent geïnstalleerde burgemeester van Gorinchem, te benoemen als haar nieuwe voorzitter.

Gorinchem heeft tot op heden, vanwege haar rol als centrumgemeente voor de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, deze functie ingevuld en het bestuur is van mening dat dat ook voor de komende periode een goede zaak is. De regio is volop in beweging. Bestuurlijke herindelingen spelen een belangrijke rol en inmiddels is ook bekend dat de regio per 1-1-2019 niet meer in één maar in twee provincies gelegen zal zijn. Turbulente tijden die vragen om sterk en verbindend leiderschap om de belangen van de streek goed in het oog te houden en te blijven behartigen. Het bestuur wil deze rol graag vervullen omdat, ondanks alle bestuurlijke ontwikkelingen, de betrokken gemeenten nog steeds deel uitmaken van dezelfde regio met dezelfde gemeenschappelijke lokale en bovenlokale belangen. Het bestuur is daarom anderhalf jaar geleden gestart met het programma Grenzeloos Samenwerken: werken vanuit de opgave en niet vanuit bestuurlijke grenzen. Vanuit het bestuur blijft Dirk van der Borg, burgemeester van Molenwaard, zich onverminderd voor deze nieuwe vorm van samenwerking inzetten.

Mw. Melissant: ,,Ik vind het van groot belang om vanuit mijn rol als voorzitter, samen met de overige leden van het bestuur, te blijven zoeken naar wat ons bindt. Vanuit de wetenschap en de erkenning dat stad en platteland elkaar hard nodig hebben om vooruitgang voor de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden te realiseren. Iets wat we kunnen realiseren als we er samen voor gaan staan. Ik ga daarvoor mijn uiterste best doen!"