• Gemeente Hardinxveld-Giessendam

Rehobothschool voor de 3e keer school op seef

H'VELD-G'DAM Wethouder Theo Boerman mocht vrijdag 2 februari voor de derde keer het label school op seef uitreiken aan de Rehobothschool. De leerlingenraad was daarvoor met de directeur naar het gemeentehuis gekomen.

Voordat het label werd uitgereikt, ging de leerlingenraad in gesprek met wethouder Boerman over verschillende verkeerssituaties rond de school. Op het scherm in de raadszaal werden foto's getoond over de betreffende verkeerssituatie. De wethouder werd flink aan de tand gevoeld over de oversteek Weideveld-Dwarsdeel. ,,We hebben al heel veel gesproken over deze oversteekplaats. Ook hebben we al veel dingen gedaan om het overzichtelijker te maken," vertelde wethouder Boerman. Verschillende oplossingsrichtingen werden genoemd: stoplichten, maar dat is een hele dure oplossing; verkeersbrigadiers, maar daarvoor zijn binnen de school niet genoeg vrijwilligers te vinden. Maar ook de drukte in de Schoolstraat tijdens het brengen van de kinderen werd uitgebreid besproken.

VOORBEELDSCHOOL De Rehobothschool haalde voor de derde keer het school op seef label. Op de Rehoboth in Hardinxveld-Giessendam vindt de schoolwerkgroep het niet meer bijzonder dat zij zoveel aan verkeersactiviteiten doen, zo is alles geïmplementeerd op deze school. Er worden actuele theorie en praktijklessen gegeven, de schoolthuisroutes worden geoefend en op veiligheidsaspecten bekeken. Er is een goed contact met de wijkagent, deelname aan netwerkoverleggen en veel extra activiteiten. De school is een voorbeeld van continuïteit, het enige verbeterpunt is de route naar het vervolgonderwijs die momenteel niet elk jaar gefietst wordt. De school verdient het label School op Seef van harte met 20 punten en kan gezien worden als voorbeeldschool.