Renovatie Kolffgemaal gereed

H'VELD-G'DAM De renovatie van de keermiddelen van het Kolffgemaal in Hardinxveld-Giessendam is na bijna drie jaar gereed. Hiermee is het grootste boezemgemaal van Waterschap Rivierenland weer voor vele jaren goed toegerust. De renovatie is gefaseerd uitgevoerd zodat het gemaal nog wel haar werk kon blijven doen. Dit was mogelijk doordat het gemaal beschikt over drie stroomkanalen waardoor water kan worden afgevoerd. De onderhoudsperiode met de aannemer loopt nog tot oktober 2016.

In 1945 is het markante Kolffgemaal in gebruik genomen en dient voor de bemaling van de Linge. Het ligt aan het in 1819 gegraven Kanaal van Steenenhoek dat de uitmonding van de Linge in de Beneden Merwede vormt. Het voert water af van de stroomgebieden Vijfheerenlanden en Betuwe. Het gemaal zorgt voor de aan- en afvoer van ongeveer één derde van het totale beheersgebied van het waterschap.