• Rommelmarkt

    Richard van Hoek Fotografie

Rommelmarkt levert 18.000 euro op

H'VELD-G'DAM Dat de rommelmarkt in en om het Hervormd Centrum een groot succes was, zag de organisatie terug in de opbrengst. Ruim 18.000 euro werd er binnengehaald. Het bedrag wordt besteed aan het Hervormd Centrum. De volgende nummers vielen in de prijzen: eerste prijs: 0695; tweede prijs: 2636; derde prijs: 3431; vierde prijs: 3402; vijfde prijs: 2120; zesde prijs: 4303; zevende prijs: 4074; achtste prijs: 1254; negende prijs: 4408; tiende prijs: 4529; elfde prijs: 0698; twaalfde prijs: 3132; dertiende prijs: 1253; veertiende prijs: 2848; vijftiende prijs: 1151. Als u een prijs gewonnen hebt kunt u contact opnemen met mevr. C. Brieffies, tel: 610303.