• Rommelmarkt De Parel

    Richard van Hoek Fotografie

Rommelmarkt levert meer dan 20.000 euro op

H'VELD-G'DAM De organisatie van de rommelmarkt in en om De Parel kijkt tevreden terug op een koude, zonnige, gezellige en goedbezochte en rommelmarkt. De tweedehands spullen kregen allen een nieuwe eigenaar. Dat de rommelmarkt een groot succes was, zag de organisatie terug in de opbrengst. Ruim 20.570 euro werd er binnengehaald. Het bedrag wordt besteed aan De Parel en aan de Buitenhof.

De volgende nummers vielen in de prijzen: eerste prijs: 5428; tweede prijs: 2920; derde prijs: 3716; vierde prijs: 1532; vijfde prijs: 0042; zesde prijs: 0753; zevende prijs: 0954; achtste prijs: 3186; negende prijs: 5798; tiende prijs: 4214; elfde prijs: 5505; twaalfde prijs: 2351; dertiende prijs: 1252; veertiende prijs: 3844; vijftiende prijs: 4820. Wie een prijs heeft gewonnen kan contact opnemen met I.van Wingerden,06-30744271