• Vrijwilliger Meo van der Plas

    Aart Vermeij

'Samen het bed uit'

H'VELD-G'DAM Vrijwilligers zijn onmisbaar in de samenleving. Ook in Hardinxveld-Giessendam wordt er veel werk door hen verricht. Aart Vermeij spreekt om de week met één van deze mensen. Deze week Meo van der Plas

door Aart Vermeij

Hoe is uw naam, wanneer en waar bent u geboren?

Ik ben Meo van der Plas, geboren op 12-04-1962 in het Beatrix Ziekenhuis en de volgende dag naar huis in Hardinxveld-Giessendam.

Waar doet u vrijwilligerswerk en waar is dat te vinden?

Bij de Brandweer Zuid-Holland Zuid, locatie Neder-Hardinxveld, Rijnstraat 1 alhier.

Wanneer is de brandweer opgericht?

Al in 1731 is in de annalen te vinden dat er in Hardinxveld 2 brandspuiten waren aangekocht, deze werden op een kar gezet en waarschijnlijk met paard en wagen door de bakker, de slager enzovoort naar de plek des onheils gebracht. Toen Hardinxveld-Giessendam samengevoegd werd, gebeurde dat ook met de brandweer van beide plaatsen en wel op 01-01-1957 terwijl in 2013 de brandweer geregionaliseerd werd onder de naam Zuid-Holland Zuid.

Wat wordt er door Brandweer gedaan?]

Grote steden in ons land hebben een beroepsbrandweer, wat in de middelgrote en kleine plaatsen niet het geval is. Tachtig procent van de alle brandweermensen zijn vrijwilligers en doen dit werk naast hun gewone baan.

De Brandweer Zuid-Holland Zuid, maakt deel uit van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Het omvat zowel Biesbosch, polderland maar ook drukbevaren rivieren en belangrijke rijkswegen, rangeerterreinen, spoorlijnen en bedrijven. Daarbij is dit een dicht bevolkt gebied, risicovol dus. In de afdelingen van de regio worden de specialistische taken enz. op centraal niveau ondergebracht, terwijl de uitvoering plaatsvindt door de plaatselijke Brandweer.

Wat is uw taak hier?

Ik ben hoofdbrandwacht. Is er overdag een brandmelding, dan is iedereen oproepbaar. Als een speer ga ik dan naar de Brandweerkazerne, waar je binnen 7 minuten verwacht wordt. Gaat 's nachts de bel, dan gaat ook mijn vrouw uit bed, zij zorgt zelfs als het nodig is, dat de auto gestart wordt. Zes mensen gaan er per voertuig mee, is de brand groot, dan wordt er opgeschaald en kunnen er weer zes mee met de volgende wagen. We rukken niet alleen ca. 100 maal per jaar uit vanwege een brand, maar ook voor een beknelling, als er wat gebeurt met een auto, trein of schip.

Om het weekend hebben we piket, de wacht van vrijdagavond tot maandagmorgen vroeg. Onze vaste oefenavond is dinsdag, we doen dit samen met Boven Hardinxveld. Voor we tot dit werk instaat zijn, moet er een opleiding worden gevolgd die bij elkaar wel een paar jaar duurt. Deze én de keuring is gelijk aan die van de beroeps brandweerlieden. Ja, je komt als vrijwilliger en je gaat als zodanig, maar daar tussen is alles verplicht. ??

We hebben hier ook een specialisme: bij een ongeval met gevaarlijke stoffen moeten wij in onze gaspakken binnen een half uur op de rampplek zijn. Al onze mensen in Neder- Hardinxveld hebben hiervoor cursussen gevolgd.

Hoelang doet u dit al?

Ik zit al 38 jaar bij de brandweer.

Wat is er mooi aan dit werk?

Dag en nacht klaarstaan voor de gemeenschap, 24/7 uur, want de brandweer kent geen sluitingstijd. Ondanks dat het nu professioneler is dan vroeger, heeft het aan gemoedelijkheid niet ingeboet. Je merkt de waardering van de mensen waar je hulp biedt. Nooit hebben we meegemaakt dat we in ons werk belemmerd werden.

Wat is er moeilijk aan dit werk?

Op het moment dat je aan het werk bent, zorgt de adrenaline dat je in een vechthouding komt, waardoor je kunt handelen, ongeacht wat er dan voor werk gebeuren moet. In die jaren dat ik bij de brandweer werk, heb ik best heftige dingen meegemaakt. Vooral als er doden en gewonden vallen, mensen het leven niet meer zien zitten, dan laat ik achteraf ook wel een traan. Het is dan mooi dat je bij elkaar terecht kunt als makkers en als je een vrouw hebt zoals ik, waar je je verhaal aan kwijt kunt. Bovendien hebben we het Team Collegiale Opvang.

Waarom koos u juist voor dit vrijwilligerswerk?

Mijn vader zat bij de brandweer; het is mij met de paplepel ingegoten en zo ook weer met mijn zoons; Meo jr. zit er ook op, mijn andere zoon moest wegens verhuizing zijn plek opzeggen.

Meestal moet er samengewerkt worden, hoe gaat dat?

Dat gaat buitengewoon! We hebben zo'n 30 vrijwilligers; je kunt blindelings op elkaar vertrouwen.

Hoe lang hoopt u dit werk nog te doen?

Als ik de gezondheid en kracht van Boven krijg, hoop ik het nog een poosje vol te houden.

Heeft u nog hobby's en doet u nog meer vrijwilligerswerk?

De brandweer is mijn hobby! En al 15 jaar ben ik één van kosters van onze kerk.

Heeft u betaald werk en wat bent u van professie?

Ik werk al bijna 40 jaar bij IHC als machinaal meubelmaker interior.