Samen leven verbindt zorg, bedrijfsleven en vrijwilligers

H'VELD-G'DAM Veranderingen en bezuinigingen in de zorg hebben gevolgen voor veel mensen. Ook cliënten van Syndion - mensen met een handicap - ervaren dat. Daarom lanceert Syndion, met verschillende bedrijven en maatschappelijke organisaties, op 1 februari de vereniging Samen Leven. Samen Leven wil voorkomen dat mensen die ondersteuning wensen, maar waar zij geen toezegging voor krijgen, tussen wal en schip terecht komen.

De overheid zet steeds meer in op de participatiesamenleving: ieder mens heeft een verantwoordelijkheid in de samenleving. Als iemand ergens hulp bij nodig heeft, hoeft dat niet altijd gedaan te worden door een professionele kracht. Ook mensen in de eigen omgeving kunnen iets betekenen.

Samen Leven verbindt de zorg, het bedrijfsleven en vrijwilligers aan elkaar. Bedrijven kunnen met middelen, producten of diensten ondersteunen. Met hulp van vrijwilligers wordt Samen Leven zo financieel haalbaar. Samen Leven organiseert ondersteuning voor individuen of groepen, en biedt alternatieven of nieuwe activiteiten/projecten aan. Bijvoorbeeld betaalbaar sporten, hulp bij het sorteren van post, of een cursus gezond koken.

Samen Leven is een vereniging met leden. Cliënten van Syndion en andere mensen met een ondersteuningswens kunnen lid worden. Daarnaast hebben bedrijven en maatschappelijke organisaties uit de regio een lidmaatschap toegezegd. Notarissen van Leussen & van de Broek, Poort 6, Rabobank Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, Quadraet, Reijnders, Visscher, Attema en Yoursoft maken Samen Leven nu al mogelijk. Tenslotte zoekt de vereniging vrijwilligers om de projecten in de uitvoering te ondersteunen. Alle leden kunnen ideeën indienen en stemmen op projecten.

De start van Samen Leven is een antwoord op de veranderde zorg. Uitgangspunt is dat ondersteuning mogelijk blijft, door met elkaar verantwoordelijkheid te nemen. Syndion voelt zich enorm gesteund door de bedrijven en organisaties uit het werkgebied van Syndion, die zich aan de vereniging verbonden hebben. Een eerste project zal in het eerste kwartaal van dit jaar al van start gaan. Hiermee lanceert Syndion een uniek concept, dat de leden veel mogelijkheden kan bieden.