Samen werken aan een betere geestelijke gezondheid

GORINCHEM Huisarts wil patiënten met psychische problemen beter en sneller kunnen verwijzen. Daarom organiseerde Huisarts en Zorg onlangs een bijeenkomst waar huisartsen, praktijkondersteuners Geestelijk Gezondheid Zorg (POH-GGZ) en zorgaanbieders GGZ hun samenwerking konden versterken. Dit 'GGZ event' vond plaats in de Hipper te Gorinchem. Naast het versterken van de samenwerking had de bijeenkomst als doel overzicht te bieden in het aanbod van de GGZ. Want wat is nu het verschil tussen specialistische GGZ en basis GGZ, waar kan de huisarts met een verslaafde psychiatrie patiënt naar toe? Waarom wisselen diagnoses soms of zijn de wachttijden zo lang? En wie biedt in de regio Gorinchem nu precies welke zorg?

Zorgaanbieders uit de regio Gorinchem die aan de uitnodiging gehoor gegeven hadden - De Hoop GGZ, Perspectief, Antes Groep (Bouman GGZ, Youz, FACT team), Eleos, Jellinek, Yulius en Indigo - lichtten in een elevator pitch hun organisatie, missie, hulpvormen en werkwijze toe. Daarna namen zij plaats in een panel waarin casuïstiek besproken werd. Ook kon de huisarts/POH GGZ vragen stellen aan het GGZ-panel en ontstond een levendige interactie met de zaal. Hierdoor werd de realiteit gespiegeld aan de reeds vertelde werkwijze van de verschillende instellingen.

Het event had een functie in elkaar leren kennen, een overzicht van het hulpaanbod in de regio te hebben en te weten welke instellingen met elkaar samenwerken in welke specifieke hulpvormen. Het GGZ Event werd door de aanwezigen gewaardeerd met het gemiddelde cijfer 8 en daarmee voor herhaling vatbaar!