Scholen van Stichting OVO zetten zich in voor kinderrechten

H'VELD-G'DAM In de week van 16 tot en met 20 maart vindt de landelijke School!Week plaats. Alle basisscholen van Stichting OVO organiseren deze week verschillende activiteiten. Eén van de hoogtepunten vindt plaats op vrijdag 20 maart. De kinderen van alle basisscholen van Stichting OVO voeren deze dag een flashmob uit op hun eigen school. In de middag staan de rechten van het kind centraal, die als een 'lopend vuurtje' van de ene naar de andere school geleid worden.

De opname van de flashmob vindt in de ochtend plaats op elke basisschool van Stichting OVO. Leerlingen van de scholen voeren de flashmob uit onder aanmoediging van familie, buurtbewoners en docenten. In de middag staat elke basisschool van Stichting OVO in het teken van één kinderrecht.

Tijdens een tocht langs de OVO-scholen worden deze kinderrechten opgehaald met behulp van een Engelse dubbeldekkerbus. Leerlingen van obs De Driemaster starten de tocht met hun kinderrecht en halen met de bus de kinderrechten en leerlingen van de andere OVO-basisscholen op. De tocht, waarbij een fictieve fakkel symbool staat voor de kinderrechten, eindigt bij obs De Tweemaster. Wethouder Arjan Rijsdijk neemt hier de kinderrechten van de leerlingen in ontvangst en sluit deze activiteit feestelijk af met het oplaten van ballonnen die symbool staan voor de kinderrechten.

Jaarlijks organiseert het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs de landelijke School!Week onder het motto 'Ik ben welkom'. Een feest dat tot doel heeft steeds meer mensen bewust te maken van de kracht van openbaar onderwijs. De kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs, waarin diversiteit en wederzijds respect centraal staan, zijn hierbij leidend. Zoals elk jaar zijn ook de scholen van Stichting OVO actief gedurende deze week. Elke basisschool heeft een eigen programma dat gerelateerd is aan een specifiek thema. De activiteiten van de verschillende scholen variëren van open dagen tot en met een lente-ontbijt. Voor meer informatie omtrent de School!Week en de activiteiten: www.stichtingovo.nl.

De scholen die deelnemen aan de School!Week zijn aangesloten bij Stichting OVO. Stichting OVO staat voor Openbaar Verenigd Onderwijs in Gorinchem en de regio. De stichting vormt het overkoepelende bestuur van scholen voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs in de gemeente Gorinchem en de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Naast het unieke karakter van elke school afzonderlijk, hebben de OVO-scholen een gemeenschappelijk kenmerk. Alle OVO-scholen beschikken over het 'OVO-Keurmerk'. Dit keurmerk is momenteel volop in ontwikkeling en staat voor kwalitatief goed onderwijs dat afgestemd is op een optimale ontwikkeling van de talenten van leerlingen. In het onderwijs komt dit onder meer tot uiting in de doorlopende leerlijn, waarbij een perfecte aansluiting tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs centraal staat.