• Servanda

Servanda viert eerste lustrum

H'VELD-G'DAM Servanda , Stichting Welzijn Hardinxveld-Giessendam, vierde dinsdag 8 mei het vijfjarig bestaan. Op 6 mei 2013 is de stichting op initiatief van de gemeente opgericht als opvolger van de IGO en de SKEW. Servanda ontwikkelde zich snel tot een professionele organisatie met uiteenlopende dienstverlening voor jong en oud waarbij vrijwilligerswerk en mantelzorg een centrale plaats innemen.

Dit jubileum werd door ruim 80 genodigden van lokale en regionale organisaties en partners bijgewoond. Servanda was bijzonder ingenomen met de komst van prof. dr. Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau en vooraanstaande inwoner van de gemeente. Hij schetste op een gepassioneerde wijze de landelijke ontwikkelingen m.b.t. het vrijwilligerswerk en mantelzorg. Ontwikkelingen zoals de vergrijzing hebben de komende jaren veel impact op de samenleving: we worden steeds ouder en dat is mooi maar het aandeel kwetsbare ouderen stijgt ook fors. De presentatie is op de website van Servanda terug te vinden.

Wethouder Benhard van Houwelingen opende daarna de tentoonstelling Vijf jaar in vijf verhalen. Vijf vrijwilligers zijn op indrukwekkende manier geportretteerd en vertellen wat vrijwilligerswerk voor hen betekent en op welke wijze ze een beroep kunnen doen op Servanda. De tentoonstelling is de komende weken nog te zien in de Ducdalf en daarna op andere locaties in de gemeente. De verhalen met de vrijwilligers zijn de komende weken terug te lezen in Het Kompas Hardinxveld-Giessendam.